• Welcome to Malta Fishing Forum.

sajd ghal lampuki bil qasba minn fuq l irdum

Started by saker, November 30, 2008, 00:06:53 CET

Previous topic - Next topic

saker

Thajart li nistad ghal lampuki minn fuq l irdum imma ghadni ftit dubjuz fuq ix xlief li ghandi nuza jek hux Power Pro jew xlief normali. Hawn xi hadd forsi jatini xi ftit informazjoni generali fuq dan it tip ta sajd ? Grazzi

shanook

Jiddispjacini siehbi ma nistax nienek. Darba ersaqt lejn ix xifer tal irdum u saqajja bdew jirtodu le ma joddx ghalija. Nahseb li trid xlif ohxon ghax ghal dan izzmien rajt wiehed itella lampuka kien fija erba piedi, bdit tati it triq kolla ghal fuq u meta kien kwazi wassala waqety ghal isfel. Dik ghamlet hoss mal bahar qisa waqet tavla.

Freeman


shanook

haha kieku kelli cans man iva imma jien kont fuq lirdum hu il lampuka lisfel nizlet.... il ligi tal gravita freeman...

Freeman