• Welcome to Malta Fishing Forum.

SAJD GHALL MULETT

Started by robshel, September 06, 2009, 09:37:18 CET

Previous topic - Next topic

robshel

SKUZAWNI TA GHAX JIEN GHADNI BIDU FDAN IL FORUM IMMA JEKK HEMM XI HADD JGHIDLI BIEX LAHJAR NISTAD GHALL MULETT NAPREZZA HAFNA THANKS
iffisat fuq is sajd

Granitu

Good season so far.....

robshel

GRAZZI SIEHBI IMMA HOBZ TAL MALTI TUZA HUX U BIL QASBA TA LIDEJN TISTA
iffisat fuq is sajd

camkev

Le mhux hobz tal malti imma slice al farka,tista tistad b ta l idejn u anke btar reel.Xarrab is slice umad ghasru bejn idejk minajr ma tafgu u itfaw go sarvetta,wara hallih ftit fil fridge.
Fishing,fishing ,fishing thats all i think about.

Perla 165

u ijkolok laqwa pudina friska kif ukol bnina skond camkev:P.  robshel.. isma min kev tana ax dak jaf jistadlu il mulett .... ux kev?:P
Perla 165 with Toyota 2.2 Litre = 70 bhp.

Frejgatina 13' with acme petrol/pitrolju 10hp.

Ghazel u Huw, Igdem u kuwl !!

robby017

dazgur li jaf....... alek iniezel id dajsa.... biex ikun jista jmur al mulett fuq il pontoon!
Scorpion 14.5 feet, Suzuki 60hp & Suzuki 6hp Aux.


Authorised & Licenced Fish Population Controller

Born to Fish, Forced to Work

bigboy

Ifhem nies kien tajjeb ghal mulett kevin imma l ahhar li morna qbadt izjed minnu :P hux sihbi ?? :P

robshel

 illum hbieb qbadt xilpa veru sabiha u hadd pjacir biha ghax lewwel darba li qbadt wahda
iffisat fuq is sajd

camkev

going fishing for mulett now..pontoon A
Fishing,fishing ,fishing thats all i think about.

bigboy

Caught some nice mulett today :) Umbad gie kevin u sehet kollox :P

camkev

F.... ohtok.... Ghallimtek taqbad mulett ghal linqas!!
Fishing,fishing ,fishing thats all i think about.

SPITEC

Qas mil-art ma ghadek taqbad xejn kev? sahha minn fuq il-bahar mhux taqbad!
FISHING IS THE BEST HOBBY AND IT'S GREAT FOR RELAXING

camkev

L importanti li jkolli x naqbad fil qalziet siehbi  ;)    lol
Fishing,fishing ,fishing thats all i think about.

SPITEC

U iva mur ara x'jista jkollok specjali!!!! xi mobile,pakket sigaretti,cwivet,etc....
FISHING IS THE BEST HOBBY AND IT'S GREAT FOR RELAXING

bigboy

haha kev allimtni u sirt ahjar minnek :P