• Welcome to Malta Fishing Forum.

sikka l-mejta

Started by ALFRED E NEUMAN, October 05, 2009, 19:45:58 CET

Previous topic - Next topic

ALFRED E NEUMAN

Hawn xi hadd jghidli fejn hi s-sikka l-mejta , smajt li lejn lejn San Giljan xi 3 mili l-barra?

Grazzi

bigboy

jekk hi mejta ma nahsibx li fija l hut hux :P

camkev

Tajba din..is-sikka il-mejta!!
Fishing,fishing ,fishing thats all i think about.

ALFRED E NEUMAN

tezisti u naf min imur jigging b'success ::)

bigboy

jien naf liem hi ;) U il kelma mejta hijja veru ironika hehe ;)

The_Gaffer

Tafu, ma tafux...iddeciedu!!! ??? ??? ???
Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
___ /_____\_______
|_______________/

bigboy

hahaj gaffer :P

Dik is sikka trid tku8n taf issiba fuq l iskandal ax ic chart ma ttijilekx

shanook

mmmmmmmmmmmm ma hemx xtaghmel Gaffer ahna niehdu in nies ghal tal qieh u ar rixa imma hadd ma jiedlek xi haga bhal din eh. Issa din ikun qallilhom bija xi had ta............imma insomma ma hemx x'taghmel. Ikollna noqodu bir riha tal hut Joe.

bigboy

shanook din xi botta ehhhh ?????

Jekk trid tkun taf fejnha ejdli u nibatlek il coords taghha pm hux ;)

shanook

mmmmmmmmmmmmm nahseb ahjar tiedli ta qabel ma immut bil kurzita.

shanook

u int kif mhux qied liskola jew tistudja.........ejja halli ikollna minn jirrapresentana li jkun iggradwat ta........

The_Gaffer

Bigboy:  mela ibghathom, forsi mmur wahda jigging!!!
Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
___ /_____\_______
|_______________/

shanook

halli imqar 15days ohra Joe imbad mhur jigging hdejn il fishfarms ta barra ghal xi kubrita

ALFRED E NEUMAN

Ikatr jien iblah saqsejt! Grazzi xorta.

Destination Sea

tinkwetax alfred. issa noqghod ghassa ghal big boy w naraw fejn hi. Jien ha nippostja ruhi fuq it torri ta portomaso. ;D
Marino Iside 500 - Etec 90
Buccaneer 130 - Mercury 20