• Welcome to Malta Fishing Forum.

running ledger

Started by kffarr, November 21, 2009, 07:05:18 CET

Previous topic - Next topic

kffarr

Jekk tistad bil qasba tar reel bil metodu tar running ledger ix xlief tistirah meta twaddab jew thallieh merhi. U snanar mal fergha 1 trid taghmel jew tista taghmel akta.

Grazzi

gzarb

ir running ledger x tip ta sajda hi? u kif tistada?
Sejjer ghal tal qiegh!!

gzarb

u xigifieri, ma fergha tista taghmel aktar min sunnara wahda ?mela fl istess fergha tista taghmel aktar min sunnara wahda?
Sejjer ghal tal qiegh!!

Kevin G

Tista taghmel imma fis-sajda bil-paternoste.
The Sea Sweeper :D

placebo

ix xlief stirah imma thallihx stirat fuq il ferh. biex tifhimni ahjar halli dik il ftit zghira biex il huta tkun tista tiehdok. Preferiibilment ikolok il ferh tal qasba ftit fin halli il huta ma ssibx il qasba iebsa mal gibda.

b'sunnara wahda tkun ahjar ghax hemm cans li jithabblu u tkun tidher iktar naturali fil bahar nahseb jien!
the fishing gods might have something for me tomorrow I'll be fishing

kffarr

Meta tmur tistad ghall tal qiegh xi 100mtrs jew anqas xi hxuna ta snannar tirrikomandaw u l-ahjar bis sistema running ledger jew paternoster?

robby017

@100meters, paternoster, xlief main line xi 0.60mm, swievel to comba 0.45-0.50 .mm, ferghat 0.35mm-0.40mm ( of good quality eg. mitchell, platil, falcon etc)
Scorpion 14.5 feet, Suzuki 60hp & Suzuki 6hp Aux.


Authorised & Licenced Fish Population Controller

Born to Fish, Forced to Work

SPITEC

Paternoster dejjem f'dak il-fond siehbi imbad skond ghal xiex tmur ghax jekk as-serran moghod u jekk se tfittex hut iehor mod iehor.X'ghandek f'mohhok?
FISHING IS THE BEST HOBBY AND IT'S GREAT FOR RELAXING

kffarr

nipprova nsib xi haga ahjar mis seerran ez xi pagella

SPITEC

Jekk ghal pagell arma daqxejn fin perezempju d-dritta sa mac-comba 0.30 u l-frieghi 0.25 basta jkollok naqra harira tajba u qasba tuzahiex hoxna hafna.Jekk tmissek huta sabiha ta vera uza d-drag tar-reel.
FISHING IS THE BEST HOBBY AND IT'S GREAT FOR RELAXING

kffarr

xi hxuna tahseb li naghmel snanar ghal tal qiegh in general?

ganni

size 4-6 tajjeb ta imma umbad ivarja skond id ditta, u jekk ikunu snanar min tal konzijiet eg. mustad jew vmc tal kaxxa ta 100 uza xi size 15 jew 16.

jekk issib ir ruzett trid iccekken is snanar anka size 10 ghax inkella ma tantx twahlu. dejjem jekk tkun f'post li qed taqbad serran jew brieqex zghar hafna iccaqlaq min dak il post, ghax hsara kbira issir. la darba tellajthom dawk ma tistax terga titlaqhom
SHIMANO---Tomorrow's tackle today