Vopi T'Ghajna Hamra

Started by name, December 06, 2009, 10:02:37 CET

Previous topic - Next topic

name

Fuq it Times of Malta ta din il gimgha gabu ritratt ta nies jistadu ghal din il vopi go bugibba.....
Tafu jekk dahlitx........? u........ jekk hux qed tinqabad mill art pleasssse?... ???

ganni

gabuwha anka fuq lahbarijiet tant kemm kienu qed jaqbdu
SHIMANO---Tomorrow's tackle today

name

imma vopa mill kbira.....t'ghajna hamra biex niftemu?

Robby9


ganni

vopi kbira, ma nahsibx li tikber aktar min hekk, fihom 250-300g
SHIMANO---Tomorrow's tackle today

shanook

il vopi kbira imma bdiet tmiss fuq l'ghalf tal awrat. Probabli sabiha biex taqbada imma tkun mimlija xaham u ma tantx tkun tajba ghal ikel. Qied nied NAHSEB ghax ma ippruvajtiex. Malli ikun hemm xi hadd andi kunfidenza naqsam wahda dak il hin u jekk tkun fija riha fl' imsaren allura tkun kibret hden il fishfarms u ma tantx ikolla toghma tajba ghal ikel.
Pero fija siegha passa temp........ghamilt siegha hdejhom narhom jiistadu.

tancred

Il-vopi t'ghajna hamra hija razza ta' huta differenti, jew vopi tas-soltu li tkun kibret hafna?

Tatanka

@name minn fuq l art qed jaqbdu jew qabduwa ghallinqas hekk jidher fuq il gazzetta.

Hawn taht ghandek ir ritratt.
Galia 440 outboard 40 Tohatsu

robby017

Scorpion 14.5 feet, Suzuki 60hp & Suzuki 6hp Aux.


Authorised & Licenced Fish Population Controller

Born to Fish, Forced to Work

name

saqsejt ghax ili xi 10 snin ma nistad ghalija u insej iz-zmien ta meta tpassi u din is sena kont behsibni immur nistad darbtejn ghalija...ghax ittik buzz ;)

mulett75

Il-lum kont hemm, wasalt xi 10.30, il-post kien mimmli. Haga ta l-iskantament l-akter li tmiss fin-nofs tal pont. Fejn kont jien (il barra aktar min nofs) kutant bdejt naqbad xi wahda. L-aktar li bdiet tinqabad bhal lixka kienet l-alf ta l-awrat. Fuq il gambli inqabdet ukoll. Spiccajt qbat 10. L-ebda wahd mhi ta ghajna hamra. id daqs tal vopi imhalta. Qbat 6 minhom kbar hafna, tista taghajd 4 jaghmlu Kilo.

SPITEC

FISHING IS THE BEST HOBBY AND IT'S GREAT FOR RELAXING

fabrizioviper

l weekend l iehor qabdu ukoll ax nizilna d dajsa min hemm u kien hemm wiehed qal li kien hemm min qabad 50 u 60 u anke aktar.
If I give you a fish I'll be feeding you once, if i'll show you how I caught it I'll be feeding you for ever.

shanook


ganni

all are the same species mate, its just that people seem to like inventing new names for fish  ;D
SHIMANO---Tomorrow's tackle today