Malta Fishing Forum
International Game Fish Association
News:
 
*
Latest Gallery Pictures


Pages: [1] 2 3
  Print  
Author Topic: wrecks around malta  (Read 29634 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
malliadan
Active User
***
Offline Offline

Posts: 115


« on: May 24, 2010, 06:10:22 CET »

Naf li mandix xtaqsam mal  fishing........aw xi had jista jtini il coordinates ta xi wrecks li aw mdawrin ma malta ax ma nista nsibom fuq l ebda ktieb, u nsaqsi lil dawk li gieli jwassluna qisek qed titlobom id deheb.

jien alijja iridhom biss biex nkun nista mmur boat dives fuqom ma siehbi, la biex nistad u laqqas biex niehu lin nies

Daniel
Logged
bigboy
Guest
« Reply #1 on: May 24, 2010, 08:59:05 CET »

Certu positions tar wrecks sihbi ma jtuwomlokx dawk li jihduk todos fuqhom.
Logged
bigboy
Guest
« Reply #2 on: May 24, 2010, 09:32:45 CET »

hafna jkunu immarkati fuq il gps. pero mhumiex accurate. jekk ikollok marki tal art umbad issibhom bil fishfinder.

ahna ghalkemm jkolna l positions ezatti tal wrecks xorta nuzaw il fishfinder biex naqaw ezatti fuqom habba x shotline tad divers

Drajtom bl amment issa fej qieghedin qas position tal gps mandi bzon
Logged
malliadan
Active User
***
Offline Offline

Posts: 115


« Reply #3 on: May 24, 2010, 11:19:23 CET »

ok mela nipprova kif qed tejduli bil fishfinder

thanks
Logged
blueskip
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 339


On the plane!


« Reply #4 on: May 24, 2010, 19:09:24 CET »

I wouldn't mind betting that the Luftwaffe could give you the coordinates of a few, them buggers sank enough Angry I'm suprised that you can trawl anywhere around Malta, the sea bottom must resemble a scrap yard, it must be similar to Truk Lagoon!
Logged

Blueskip
mellieha
Active User
***
Offline Offline

Posts: 245


« Reply #5 on: May 25, 2010, 09:56:26 CET »

GPS co-ordinartes habib difficili biex jitadewlek.  Jiena wiehed li ninzel dives sa 58 meters u inhobb indurr ir wrecks.  Nibza meta nara lil hadd iehor fil vicin ghax malajr tar xi spear niexla. 

Ezempju: Jiena ma nafekx u ha nkelmek bla pregudizju pero fuq dghajsa tad divers li ma humiex fisherman ftit tara fishfinders.  Issa jekk hija dghajsa ta recreational fisherman u tuza ghad diving it tentazjoni tigi naturali jekk tara xi haga.

Nerga nghidlek bla pregudizju pero kull meta hadt lil xi hadd jeww ftaht halqi dejjem desert sibt allura ma nghid xejn .

No offense to be taken mate but wrecks are treasures as you may well know
Logged
bigboy
Guest
« Reply #6 on: May 25, 2010, 10:36:07 CET »

Well said mellieha

Pero ghandek daqxej zball zghir fil kliem li ghedt dwar il fishfinders

2 mil akbar hbieb tighi joperaw 2 dghajjes ghad divers (wihed minnom mit tnej sal hadd) dawn forsi taf lim huma wahda tkun ix xemxija l Pegasus u l ihor luzzu Delfino jkun l imsida. Jien mort hafna hafna drabi maghhom bix xoghol tad divers u tghallimt li hija importanti hafna li jkollok fishfinder sabiex taqa ezatti fuq il wreck u biex iggib ix shotline kif suppost.

Mhux biex nitkelmu fuq haddiehor pero kien hemm hafna operaturi ta dajjes li jihdu d divers li gew talbuwhom il positions ezatti ta xi wrecks ax bl uzu tal iscandal irnexxilom igibu position ezatta ta kull wreck. Sa hansitra humwa uwhud mil ftit dghajjes li jmorru fuq wrecks li qedin il boghod anka 20 mil il boghod mil art u dejjem few ezatt fuq il post.
Logged
mellieha
Active User
***
Offline Offline

Posts: 245


« Reply #7 on: May 25, 2010, 11:12:50 CET »

Sewwa qed tghid bigboy ghalhekk fil post semmejt recreational boat jien. 

Kull min igor id divers kulhadd bil fishfinder ghax ilkella ma tigix fuq ir wrecks. 

Jien nibza nghaddi dan it tip ta informazjoni ghax tinqara mit tajbin u mil hziena. 
DArba tkellimt dwar xi cawluni kbar u sbieh fuq wreck.  Il haga ma hijiex li qabduhom imma li ma hallewx lil min ibid biex titrawmu.

Logged
Spirit of Jason
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 115« Reply #8 on: May 25, 2010, 11:38:46 CET »

If you have google earth, if you look at the Layers pallet on the left hand side, click on Oceans, then click on ship wrecks, google will show you the recorded ship wrecks around Malta, along with the Lat/Long of the wrecks.
Dont be to suprised though because there arent that many, I think the main sinking of ships was done far out in the med.

Hope this helps.

Captain Gus.
Logged
bigboy
Guest
« Reply #9 on: May 25, 2010, 12:19:22 CET »

Mellieha ghandek ragun u naf fic cert ghal liema wreck qieghed tirreferi Wink

Pero hemm wrecks ohra li ftit jafu bijom u huma mimlijin hajja Wink
Logged
malliadan
Active User
***
Offline Offline

Posts: 115


« Reply #10 on: May 25, 2010, 13:45:57 CET »

andek ragun tal hziena u tajbin......jiena Diver ninzel 58m ukoll......aparti min hekk Apnea spearer ukoll.....id dajsa fija fishifinder : 1. ghax kien mal GPS
                                                      2. ghax id dajsa nuzawa ukoll biex nistadu bija

kontra hafna hafna qas andek ideja kemm, li jintuza harpoon waqt diving. Pero still ma nabilx li dawn il postijiet andhom jinzammu sigriti...mhux qedin AREA51 ta.

Aparti min hekk qed jafsu iktar dan l ahhar nahseb il puluzija.

Nerga najdlek naqbel mijak li aw min j*h*i kollox

Daniel
Logged
Spirit of Jason
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 115« Reply #11 on: May 25, 2010, 18:08:56 CET »

sorry this is all double dutch to me.
Logged
shanook
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2993« Reply #12 on: May 25, 2010, 19:07:01 CET »

@spirit of Jason....the thread wasstarted in Maltese so any posts can be carried out in Maltese..........
its a forum rule if a post is started in a Language then all other posts have to be in that same language.
Logged
Spirit of Jason
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 115« Reply #13 on: May 25, 2010, 22:08:18 CET »

Thanks for that Shanook, I was not complaining my friend, just trying to be humourus.
Logged
mellieha
Active User
***
Offline Offline

Posts: 245


« Reply #14 on: May 26, 2010, 07:19:50 CET »

Ir wrecks il baxxi nett fihom il hut sa 15 meters.  Sa 52 xejn apparti rosi, u il bqijja hemm minnhom fihom.  

Issa min hu diver sew sa jifhem ghal liem wrecks qed nirreferi apparti min ekk il ktieb tal course jispjega sew fejn qedin il baxxi.  

Issa ha nsemmi my favourite.  HMS Stubborn biex issibu trid fishfinder bilfors u hafna knowledge tal kurrent.  Jekk intik il co-ordinates xorta ma issibux jekk ma tkunx lucky.

Nispera li hadd ma jiehu ghalieh pero dan post (forum) maghruf min hafna u irridu noqodu attenti xin nizlu.

Tiftakruha kolla il paprata tal vapur tal platt.   Mela hekk sew intellaw mil bahar u inpoggu fuq ebay.  B'din il mentalita niexef ser jispicca il bahar ghax anka l-ilma nuzaw xi darba.
Logged
Pages: [1] 2 3
  Print  
 
Jump to:  

Recent Posts
[October 04, 2023, 10:18:23 CET]

[August 21, 2023, 14:47:46 CET]

[August 21, 2023, 14:43:36 CET]

[February 19, 2023, 22:21:25 CET]

[May 13, 2022, 11:24:21 CET]

[April 26, 2022, 12:29:18 CET]

by Fila
[August 27, 2021, 11:38:53 CET]

by Fila
[August 27, 2021, 10:01:12 CET]

[August 26, 2021, 08:36:30 CET]

by skip
[June 13, 2021, 19:46:39 CET]

[April 18, 2021, 15:54:53 CET]

[March 30, 2021, 14:25:37 CET]

[March 12, 2021, 09:27:01 CET]

[February 05, 2021, 19:54:44 CET]

by skip
[January 10, 2021, 22:11:26 CET]
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines | TinyPortal v0.9.8 © Bloc

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM