fishing on boat

Started by matcam, August 25, 2011, 21:28:56 CET

Previous topic - Next topic

matcam

L ahwa, l ewwel net prosit ta din is site ghax fija erbgha idejat vera tajbin...

issa nixtieq daqxejn parir minghandkom jien. l ewwel net jien nistad minn fuq ix xatt biss u xtaqt nsaqsikom parir billi sejjer nistad minn fuq dghajsa (issa ma nafx kemm hergin il barra pero  ???

Ghandi qasba tar ril xi 4 metri. X l ahjar li narma? xlief ta liema daqs? sufrun? hooks x size?

Biex l ahjar li nipprova hniex jew gambli? worthed li tiehu l qasba ta l idejn mieghek (xi 3 metri)?

napprezza it twegibijiet taghkom...

xirgiel

Jien normalment nistad bi xlief 35 paternoster,snanar size 4 u bil gambli tajjeb

zghajru

gambli immisekk malajr izjed narah jien..
10ft buccaneer power by Df 15 Suzuki

bmamo

Ta' l-idejn ma tantx hemm uzu ghaliha ta nahseb.
Il-Kaptaaaan bil-piiiipa f'halquuuu

camkev

4 Metri nahseb twila minn fuq id daghjsa...tista ittelfek...gambli,klamari hniex u elf haga ohra kolla tajbijn minn fuq id daghjsa
Fishing,fishing ,fishing thats all i think about.

matcam

thank you tat twegibijiet. Xirgiel, xlief 35 tal 0.35mm ux hekk? u narma 2 snanar size 4.

4 metri forsi ftit kbira, nahseb wahda ta 3 metri tkun ahjar..
camkev

Jien nipreferi wahda ta zewg metri specjalment jekk ghandek it tinda ax ittelfek.
Fishing,fishing ,fishing thats all i think about.

bmamo

jien kont xtrajt qasba apposta ghal sajd fuq id dghajsa sibta tajba hafna qasira fiha xi metru u nofs u rhisa wkoll mandekx hafna flus x'tonfoq forsi xi €15
Il-Kaptaaaan bil-piiiipa f'halquuuu

zghajru

qed taqbdu xi haga ? al min jistad ghal tal qieh. dis sena batuwta hlief arajes u briqex zghar mawx !  ??? =/
10ft buccaneer power by Df 15 Suzuki

bmamo

tellajna xi naqa sirrani mis-sikka ta wied ix xoqqa u ftit il barra mill mara ta hdejn ghar hasan
Il-Kaptaaaan bil-piiiipa f'halquuuu

zghajru

jien fil portijiet noqot biex intella spalu weda inkun ili min 5am !
10ft buccaneer power by Df 15 Suzuki

camkev

Jien nhaseb qed tamlu xi haga hazina biex mil 5 am ittella xi sparlu biss...hawn hafna postijiet fejn tista tistad ar ruzett u dawk fijom sija pjacir...l isparli taqbadom mill lart u l gharajjes lanqas haq ix xol u il fuel  ;)
Fishing,fishing ,fishing thats all i think about.

zghajru

mhux jien biss mhux qed naqdu hut . imma dan ix xhar tal biki .. issa naraw ada nohrog bilmod inrejjex u kief nasluw hemm barra nipruvaw ghal tal qieh ;)
10ft buccaneer power by Df 15 Suzuki

bigboy

Ahna dejjem qbadna l hut Camkev ;)

camkev

Iva siehbi..ilna ma nmorru wahda ar dawk ir roza...jien inmur captain mahhom jekk irridu  ;)
Fishing,fishing ,fishing thats all i think about.