Sajda Ghas sargu

Started by TSi, August 31, 2011, 14:04:22 CET

Previous topic - Next topic

B liema sunnara u xlief tajba ghas sargu u jekk nistad bil hobz tajjeb?

Ghas Sargu
3 (75%)
kif tistad ghas sargu
1 (25%)

Total Members Voted: 4

TSi

Niextieq nistad ghas sargu mil art
liema xlief u sunnara hija tajba?
u jekk nistad bil hobz tajjeb?

zghajru

ibat personal msg lili uwkoll ha nitalem kief nistadlu                              grazzi ;)
10ft buccaneer power by Df 15 Suzuki

camkev

Personal msg  ??? ??? Mela ha tih il bearings as sargi..hawn biex jitallem kulhadd u dak li jkun jihu idea ta kif l ahjar tistad!!
Fishing,fishing ,fishing thats all i think about.

bigboy

loool  jien jekk trid intik post tajjeb fej tara ammont kbir ta hut u taqbdu b idejk

xirgiel

Hi , jien lahjar ghas sargi nistad b sunnara no 6, xlief .20 jekk tista flouro carbon,sufrun zghir u comb kemm jista jkun mill linqas. Bil hobz ,gambli hniex ta barra kollox ijhobb. Limportanti li tistadu fir rima jigifieri ijkun naqra imcaqlaq fejn ijkun hemm dik ir rawa bajda fwicc lilma(meta il bahar jitla fuq il blat u jerga jinzel) sib ximkien ta linqas 2 sa 3 metri fond jew aktar stad hemm. Limportanti hu li talef ftit imma ta spiss u lalf itfaw fix xifher tal blat umbat jiehdu il bahar mhux twaddab lalf gol bahar ghax ijfaqqa mal wicc u jibza !!!. Il qasba prefilment ma tkunx aktar min 5 metri u qatt ixejjirha il barra mil blat ghax xejn ma taqbad. Ghaliex ? Il hut ijkun mohhu fwicc il bahar u ijkun il hin kollu ijhares lejk  jistenna lalf izda kif jara d dell tal qasba addej min fuq rasu jahrab,zomm il ferh tal qasba xi 30 cm biss il barra mil blat. Ghal mal hobz hallat semolina mhux tqieq ghax inkella tigi twahhal hafna u imbilli izzid ftit trab ijkollu riha ta gobon tas sajd insibu tajjeb hafna. good luck ;D

james15

meta inti ktibt li ma tistax tohrog il qasba il bara mil blat xigifiri ? (zomm il ferh tal qasba xi 30 cm il bara iss mil blat)
grazzi james

xirgiel

Jigifieri jekk il qasba fiha ez:5m ma tohrogiex il barra mix xifer tal blat,ftit kemm ma jehilekx ix xlief max xifer.

rammx

pratikament jekk ghandek qasba ta 5m trid toqod 4.70 metri il boghod mix xifer  ::) ::)

robby017

tinsiex tiehu ir rutella :-D
Scorpion 14.5 feet, Suzuki 60hp & Suzuki 6hp Aux.


Authorised & Licenced Fish Population Controller

Born to Fish, Forced to Work