Qasba tar rill

Started by Nemz, September 16, 2011, 19:26:05 CET

Previous topic - Next topic

Nemz

Nixtieq nixi qasba tar rill...jien ghadni nibda igifiri ma rridx xi wahda professional....x parir ituni?

Nemz


Robby9

jekk ha tistad go portijiet ixtri wahda b grammatura zghira nghidu ahna sa 25g xlief 0.18sa 0.20mm go rill.jien go portijiet nista nghidlek ax emm l iktar li jien tajjeb u dejjem qasab fini nuza.

SPITEC

Jiddependi hafna l=postijiet l-aktar li ser tuzaha.
FISHING IS THE BEST HOBBY AND IT'S GREAT FOR RELAXING

zghajru

Jien shimano ando 90euros mand mr fish qasba 2metri u xlief 20
10ft buccaneer power by Df 15 Suzuki

Robby9

jien qasab 4 metri jew aktar nippreferihom

Nemz

jiena fejn johodni r rih immur igifiri mandix post fiss fej imur...

zghajru

mela wahda twila jaqbilek tarma
10ft buccaneer power by Df 15 Suzuki