Malta Fishing Forum
International Game Fish Association
News:
 
*
Latest Gallery Pictures


Pages: [1] 2
  Print  
Author Topic: Fishing for alungi  (Read 11102 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
dedin
Active User
***
Offline Offline

Posts: 47


« on: July 04, 2012, 18:30:20 CET »

Il weekend li adda mort al alungi u irnexxili naqbad wahda ta 6 kilos. nixtiq inkun naf hekk nistax narma bzewg trolling rod u nitlaqom it tnejn li huma. tahsbu li jista ikun hemm ic cans li nhabbel kollox hekk jinqabdu fuq it tnejn li huma? Grazzi bil quddie ta lghajnuna tghakom.
Logged

*** Fish now - Work later ***
The_Gaffer
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2165


Jeaneau 585 Merry Fisher 'Marlin' with Honda V-Tec


« Reply #1 on: July 04, 2012, 19:12:14 CET »

Daz-zgur li tista tarma b'zewg qasab, u anki iktar.  jien nghidlek arma bit-tnejn ghalissa, sakemm tidra, umbghadd wahdek tibda tara kif izzid.  L-importanti li t'bieghed il-qasab minn ma xulxin.  Xhin twahhal wahda, ibqa ghaddej ghal 10 secondi, taf twahhal ohra fuq il qasba l-ohra.  Wara, zizzel lk-ispeed ghal-dead slow, imma ibqa ghaddej dritt, u kebbeb bil-mod!
Logged

Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
 ___ /_____\_______
|_______________/
dedin
Active User
***
Offline Offline

Posts: 47


« Reply #2 on: July 04, 2012, 19:17:48 CET »

Namila xi comba mahha ta 200g mahha qasba minnom jew memx alfejn ? GraZzi gaffer Smiley
Logged

*** Fish now - Work later ***
The_Gaffer
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2165


Jeaneau 585 Merry Fisher 'Marlin' with Honda V-Tec


« Reply #3 on: July 04, 2012, 20:00:32 CET »

Jiddependi x'ser tuza lures.  Ma soft lures, jew surface lures, issoltu ma nuzawx comb.  jekk ser tuza hard lures, bhal rapala jew yo zuri, nghidlek uza comba bejn 100grs u 300grs.  Jien nghidlek ghal bidu, uza lure fil wicc, u ohra rapala bic-comba 200grs.  Dawn li ha nhidlek huma biss hsibijiet u oppinjoni tieghi.  mela, ha tuza zewg qasab, wahda bicc comba, l-ohra le.  Tac-comba ittfahha 20-23  qama wara c-cappa, l-ohra itfahha bejn 25 jew 27 qama.  f'idejk.  ipporva hekk, u esperementa ftit.
Logged

Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
 ___ /_____\_______
|_______________/
shanook
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2993« Reply #4 on: July 05, 2012, 09:22:16 CET »

jien nuza comb ma straight runners ..importanti tuza xtuza meta tigi biex iddur ghax mhux dejjem ha tmur dritt.......dur fuq in naha li jkollha ic comba.......halli ma thabbilx......anki jekk iddur fdaqqa.
Logged
dedin
Active User
***
Offline Offline

Posts: 47


« Reply #5 on: July 05, 2012, 12:01:04 CET »

Grazzi hafna l ahwa Smiley isa nipruva u naraw kif imorru. Nisperaw li naqbad xi haga ohra Smiley
Logged

*** Fish now - Work later ***
The_Gaffer
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2165


Jeaneau 585 Merry Fisher 'Marlin' with Honda V-Tec


« Reply #6 on: July 05, 2012, 14:13:17 CET »

Dedin - Jien is-sibt barra ha nkun, ghajjatli fuq Ch10.
Logged

Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
 ___ /_____\_______
|_______________/
dedin
Active User
***
Offline Offline

Posts: 47


« Reply #7 on: July 05, 2012, 14:31:14 CET »

Gaffer mandix vhf jien pajs :/ i need to buy one. Gaffer jaqaw il hadd li ghada kont lejn filfa? Ghal xi 8.00am jew daqxejn qabel? Ghax hekk ikoli nejd int kont minix cert Tongue jien andi buccaneer bil faxx gold u silver filgenb
Logged

*** Fish now - Work later ***
The_Gaffer
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2165


Jeaneau 585 Merry Fisher 'Marlin' with Honda V-Tec


« Reply #8 on: July 05, 2012, 14:44:16 CET »

le habib, il-hadd ma nohrogx nistad, dak riservat ghal familja!
M'ghandekx vhf hazin Pajs, hazin hafna my friend.  X'taghmel jekk jinqalghalek xi haga?,
Logged

Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
 ___ /_____\_______
|_______________/
dedin
Active User
***
Offline Offline

Posts: 47


« Reply #9 on: July 05, 2012, 14:47:11 CET »

E oki mela hsibta tieghek. Xtghamel habib.. Bilmod il mod ux trid tarma infaqt spiza fuqa din ghax gdida hrigta. Kelli 2 ohra qabel din u dejjem bxi haga. U allura at ahjar wahda gdida.. Isa nibdew narmaw bil mod....
Logged

*** Fish now - Work later ***
bigboy
Guest
« Reply #10 on: July 05, 2012, 15:07:30 CET »

sihbi b 200 ewro jkellik vhf....... isma minna u tohrogx hemm barra minajru ax fej inkunu al alungi gili ma jaqbadx il mobile u ekk alahares qat jinqalalek xi haga tibki
Logged
shanook
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2993« Reply #11 on: July 05, 2012, 18:41:00 CET »

@ dedin.......lewwel u qabel kollox ibza ghal sahtek '' safety first'' tahsibx ghax ghandek kollox gdid ma jistax jinqalalek xi haga u hemminni battery ta mobile taqa wisq malajr meta jkollok bzonna.........dan qedin niejdu ghad dajsa......u jekk inti jew li jkollok mieghek jigrielkom xi haga u jkollkom bzonn il helikopter ghax emergenza.........Le siehbi l'ahjar ma tmur xenj ghax darba tigiek hazin........jien base radio, u wiehed spare, mobile b' car charger, Epirb u flares.
Logged
dedin
Active User
***
Offline Offline

Posts: 47


« Reply #12 on: July 05, 2012, 18:50:40 CET »

min daqsekk vera mux imbilli ikolok kolox gdid mux hekk.. bhala flairs ghandi li irrid VHF nixtri issa ux..
Logged

*** Fish now - Work later ***
The_Gaffer
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2165


Jeaneau 585 Merry Fisher 'Marlin' with Honda V-Tec


« Reply #13 on: July 05, 2012, 23:41:37 CET »

Dedin- hafna minnha hekk armati hawn. Jien 2 VHF, mobile, flares, EPIRB. Ma Tafx  jista jinqala. Bizzejjed tiehu cima fl-screw!
Logged

Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
 ___ /_____\_______
|_______________/
digger0579
Active User
***
Offline Offline

Posts: 83


Thanks God there is fishing :)


« Reply #14 on: July 06, 2012, 13:55:50 CET »

Anyone went for the tunnies today ? Are there any bites for the competion ?  Grin
Logged

Petecraft 17 Sport with Suzuki DF90..............
Pages: [1] 2
  Print  
 
Jump to:  

Recent Posts
8192: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead
File: /home/nickpm/public_html/talk/Sources/Load.php(196) : runtime-created function
Line: 3