light trolling

Started by marc, July 16, 2012, 16:27:16 CET

Previous topic - Next topic

marc

Hi guys

Still a little new to boat fishing ghax milix hafna bid dajsa. nixtieq naqra informazzjoni fuq light trolling. Naf li trid toqod tesperimenta bil-lures u speeds u hekk imma mort xi 3 darbiet u adni qatt ma qbadt xejn fuq ir-rixa.

minn fejn nista nixtri zewg rixiet tajbin ghal kahli?

bhala tull, kemm irrid intiha qami? jin kont qed intiha xi 25 qamiet u hzuna tax-xlief qedha xi 25. dik ir-rixa qisha qarnita bajda tajba ghal-kahli?

jin kont qed indur mal-gzejjer ta san pawl qabel jidlam bid-dajsa


grazzi bil-quddiem

rodfar

ijja dik il qarnita tajba al kahli. jin b dik nistad u biha qbadt: kahli, sawrell, lampuki, tumbrell u anka lizz. jin nhobb narma qisu 15 il qama ohxon, ikun li jkun u 5 qami rqiq gieli anka 18 jew 20. u al kahli anka titla lejn lahrax

marc

thank you hafna. issa nipprova ghax bhalissa qaluli tajjeb. mar-rixa kulpara tamel jew sunnara?

bigboy

ghal kahli arma hekk habib:

Rixa bajda ta 2 pulziri b sunnara 12 sieq twila, fera ta 6 iqjim 22 umbad gos sufra poggi 100 metru 40 (halli jekk tmessek huta sabiha jkollok x titilqila). Warajk b kollox itlaq 25 qama u suqila 3.5 - 4.5 knots. Tuzax swivels u comb.

jekk tarma b qasab fini u rkikel bil braid irqiq hafnja tihu izjed pjecir ;)

marc

grazzi hafna. jin ili nistad minn fuq l-art xi ghoxrin sena imma issa investejt f'dajsa zghira imma bhal ma edt, adni beginner bir-rixa. sa issa darbtejn mort adni biss. darba provajt nistad mal-fishfarms tat-tonn imma keccewni mill-ewwel u imbad il-bierah irbadt mal gzejjer u tlajt nistad minn fuq l-art bil-qasba ta' l-idejn. illum al gzejjer ergajt forsi insib xi zewg sargi sbieh.

maltembu

A woman who has never seen her husband fishing, doesn't know what a patient man she married !

There is no such thing as too much equipment.