Help needed newbie

Started by papis, January 05, 2014, 10:52:06 CET

Previous topic - Next topic

papis


Hello, ili nistad al dawn lahar 6 xhur imma qadt ma rnexili naqbad xi haga sabiha  >:(, nuza il paternoster u nuza braided .18 gor rill, bhala fera mono . 25 u as snannar .20, liktar li nistad wara 8 pm btal imperjal u nmur, valletta hdejn il brake water, xghajra ta zabbar jew zonqor liktar, u meta gili nmur filodu nuza hniex tal korea,   lisbah huta li qbadt kinet xirgin mil brakewater, imma il bqija kollox zghir bhal briqex u xi spallu zghir, jista xi hadt jajdli xet namel hazin lol ?? Thanks

papis


savioursajdbis

dak hu is sajd habib tipqa tiprova trid jien alija mint tamel xejn hazin ta .
Regards Saviour

caldaland

Int mint qed taghmel xejn hazin.Dawk li mlew kullimkien xbiek qed jaghmlu hazin!