• Welcome to Malta Fishing Forum.
Main Menu

dwar spear fishing

Started by richard_turu, June 16, 2015, 18:48:25 CET

Previous topic - Next topic

richard_turu

isa tistew tajduli kif lahajr li kun il bahar ikun farka imqaleb jew ikun    bahar zejt? u bhala  kuluri jikxfu ?

octo hunter

Jiddependi ghal xiex ha tmur. Kollox tajjeb u kollox hazin.
The sea is blue, beautiful and wonderful.Look at it, livein it and respect it.

richard_turu

jin al kollox  inmru  al li jigi