Malta Fishing Forum
International Game Fish Association
News:
 
*
Latest Gallery Pictures


Pages: [1]
  Print  
Author Topic: Irbit mal-Moll ta' Bugibba  (Read 7688 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
malvizzu
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 854


« on: August 18, 2015, 09:19:12 CET »

Hbieb hawn xi hadd jaf b'din?! Habib tieghi rabat id-dingi mal-moll ta' Bugibba u mar igib il-karru biex itella'. Il-moll kien vojt u ma kien qed jingombra lil hadd u ma kien hemm l-ebda dghajjes ohra li riedu jtellghu jew inizzlu. Sakemm gie lura jsib dingi tal-Malta Transport trakkat ma' tieghu u wahhluh multa tajba. Xhin saqsa kemm, wiehed mill-ufficcjali qallu xi 200 ewro (jigifieri lanqas hu stess ma kien jaf). Izda meta l-habib tieghi kien qed jitkellem ma' xi hadd iehor, qallu li madwar 350 ewro l-multa. Ir-raguni kienet li halla d-dingi wahdu. Xhin talab spjegazzjoni qalulu li hadd ma jista' jhalli dghajsa wahedha mal-moll u dejjem iridu jkunu mill-anqas tnejn, wiehed mad-dghajsa u l-iehor igib il-karru. Tafu xi haga dwar din? Jekk il-ligi veru qieghda hekk allura veru falza ghax dan ifisser li persuna wahedha qatt ma tista' tgawdi d-dghajsa li jkollha!!!
Logged

Fastfisher 14 Open powered by Evinrude E-TEC 50HP & Johnson 8HP
benri
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 940« Reply #1 on: August 18, 2015, 09:34:26 CET »

imma Malvizzu bir rispett kollu ma tistax thalli id dinghy jizgombra l-islipway sakemm tmur bil kumdita iggib il karozza..... u kull minn irid itella jew inizzel irid joqghod jistenniek! ..... l-izjed jekk tkun ipparkjajt in naha l-ohra tad dinja! Almenu irid ikun hemm xi hadd biex iressaq. Il-moll ma tantx jasa dghajjes hemmhekk specjalment meta jkun hemm tat turisti marbutin. issa sa fejn naf jien hemm ligi li ma tistax tibqa marbut mall-moll - torbot mall moll biss ghal loading u unloading.
Logged

I'd rather be fishing.....
malvizzu
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 854


« Reply #2 on: August 18, 2015, 09:44:48 CET »

Jien mhu qed niggustifika xejn u d-dingi ma kienx mal-isplipway Bryan, kien aktar lura u ghalhekk ma kien qed jostakolha xejn. Mela tat-turisti jistghu jingombraw kemm iridu ghax flus biss, u individwu b'delizzju ma jistax! F'kelma wahda il-ligi tghidlek biex jekk inti wahdek tista' tinsa li jkollok dghajsa!!! Il-ligijiet dejjem ghaz-zghar kienu sfortunatament!!!
Logged

Fastfisher 14 Open powered by Evinrude E-TEC 50HP & Johnson 8HP
benri
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 940« Reply #3 on: August 18, 2015, 10:17:14 CET »

Naqbel mieghek 100% fuq tat turisti u l-individwi. specjalment meta dawn jekk m'inix sejjer zball suppost jorbtu fuq barra tal-moll.
imma hemmhekk 2 jew 3 l-izjed joqghodu dghajjes ghax il moll ikun hemm hafna moviment. kieku minnu u jkun wahdu juza slipway fejn ikun hemm inqas dghajjes u ma jizgombrax. il problema ta bugibba hi li jekk ikun hemm 3 dghajjes biex inizzlu jew itellaw ikunu ha jibdew jaghlqu it triq u jibda il panic u kliem hazin, etc etc... flok jigu jghinuk !!!! specjalment meta jkun hemm tal power boats u jaghmlu kull m hemm taghhom! jien nahseb biex dahlu hemm gew u harrkuh kien hemm xi rapport!
Logged

I'd rather be fishing.....
Kevin G
Active User
***
Offline Offline

Posts: 372


« Reply #4 on: August 18, 2015, 10:17:59 CET »

sena li ghaddiet gew fuqna ukoll il-qawra, kinux ha iwahlulna multa ukoll ghax konna marbutin mal-moll, konna qed inhottu minn go dajsa al bidu ma emnuninx u forutnatament kin fadal xi afarijit xin nhottu u bhekk ma wahluwilnix. qalulna car u tond li opra tal-bahar ma tistax thalija marbuta ma moll weheda, kif tlesti trid titlaq u turbot.. imam fil kas ta sihbek nahseb jaqbilu jikontesta...
Logged

The Sea Sweeper Cheesy
bigboy
Guest
« Reply #5 on: August 18, 2015, 11:30:48 CET »

pajjis tal mickey mouse !!!!!!!
Logged
malvizzu
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 854


« Reply #6 on: August 18, 2015, 11:49:33 CET »

Grazzi l-ahwa ghallanqas ikun jaf is-sitwazzjoni kif inhi. U anki ghalijja stess ghax ma kontx nafha u forsi ohrajn ukoll fuq dan il-forum. Naqbel mieghek Bryan perfettament. Probabbli xi ruh qaddisa. Grazzi mill-gdid.
Logged

Fastfisher 14 Open powered by Evinrude E-TEC 50HP & Johnson 8HP
baghira
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 1811« Reply #7 on: August 18, 2015, 19:20:49 CET »

Ix-Xorti kollox f dan il pajjiz imnejjek biex ma nghid xejn aktar.....

Mela dghajes ohra jorqdu fuqhom lejl shieh ma jimpurtax.......
Dghajjes li fuqhom jghixu xi filippini ma jimpurtax..
dghajjes overspeeding mal art jew ma xi baga tad divers ma jimpurtax..
dghajjes b mechanik jahdem mas slip hin shih ma jimpuratx.....
nies jaghmlu bbq fuq is slip ma jimpurtax...
dghajjes jaghmlu storbju tal biza ma jimpurtax..ghaddiju l ghasfur li jorqod fl irdumijiet tal ahrax :-) ghax kien hemm ligi wkoll........

u is saga tkompli.......

u jigi iharrek lili ghax mort ingib il karru.... u jghidli li irid ikun hemm xi hadd mieghek..... Mhux hekk..... Min fejn sa fejn ma nistax immur wahdi...... Ovvjament ma tridx tabbuza u tipparkja fejn ic cinema u tmur bil mixi u thalli id dghajsa hemm.... Imma min ifhemni li irrid niehu lil xi hadd mieghi fuq id dghajsa.!!!.....  U hallina   .....din x kummiedja hi.......

Pajjiz tad dahk...... insomma mhux il pajjiz tad dahk...... Min jabbuza mil poter u ma jimxix bir raguni......
Logged

Ear Pain aaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh
caldaland
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1576


« Reply #8 on: August 18, 2015, 19:43:22 CET »

Hekk hu..................
Logged
bigboy
Guest
« Reply #9 on: August 19, 2015, 06:26:33 CET »

Hekk hu Baghira !!!!

Ahna xhar ilu kelna xi najdu ma wiehed l imsida mal moll. Dan wiehed li jamel sajf jdur bil lanca u mandux rmigg allura jorbot fej jigi. Dahal l imsida u rabat mal moll tal islip fej nabbu u nhottu. Dhalna ahna biex nabbu l lanca ghax xoghol u kif ghadnilu biex iwarbilna ax irridu nabbu qabad gej b xeba tajjir u kliem hazin ax hu kien hemm qabilna !!!!
Logged
Pages: [1]
  Print  
 
Jump to:  

Recent Posts
[October 04, 2023, 10:18:23 CET]

[August 21, 2023, 14:47:46 CET]

[August 21, 2023, 14:43:36 CET]

[February 19, 2023, 22:21:25 CET]

[May 13, 2022, 11:24:21 CET]

[April 26, 2022, 12:29:18 CET]

by Fila
[August 27, 2021, 11:38:53 CET]

by Fila
[August 27, 2021, 10:01:12 CET]

[August 26, 2021, 08:36:30 CET]

by skip
[June 13, 2021, 19:46:39 CET]

[April 18, 2021, 15:54:53 CET]

[March 30, 2021, 14:25:37 CET]

[March 12, 2021, 09:27:01 CET]

[February 05, 2021, 19:54:44 CET]

by skip
[January 10, 2021, 22:11:26 CET]
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines | TinyPortal v0.9.8 © Bloc

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM