Malta Fishing Forum
International Game Fish Association
News:
 
*
Latest Gallery Pictures


Pages: [1] 2
  Print  
Author Topic: Lampuki trolling  (Read 15722 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
baghira
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 1811« on: April 05, 2016, 20:59:39 CET »

Smajtu xi haga fuq lampuki din is sena...
Smajt li recreational mhux ser ikunu jistghu jistadu.

Logged

Ear Pain aaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh
Kevin G
Active User
***
Offline Offline

Posts: 372


« Reply #1 on: April 06, 2016, 04:18:00 CET »

dan l-ghajdud kien instema sentejn ilu ukoll li s-sena li ghaddiet ma konniex ha nkunu nistaw nistadulom, kin hawn xi posts hawn fuq hekk ukoll imma xorta stadejna... isa naraw biex hergin regaw...
Logged

The Sea Sweeper Cheesy
benri
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 940« Reply #2 on: April 06, 2016, 06:08:24 CET »

Minn naha tieghi ma smajt xejn imma ma niehu xejn bi kbir!
Logged

I'd rather be fishing.....
The_Gaffer
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2165


Jeaneau 585 Merry Fisher 'Marlin' with Honda V-Tec


« Reply #3 on: April 06, 2016, 20:44:56 CET »

Jien ma smajt xejn lanqas.  Imma bhal Benri, ma niehu xejn bi kbir mill-fisheries bhalissa.
Logged

Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
 ___ /_____\_______
|_______________/
baghira
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 1811« Reply #4 on: April 07, 2016, 06:01:53 CET »

Smajt li issemmiet fil laqgha tal Sajjieda dilettanti.

Smajt li issemma xi haga wkoll fuq S u MFC. MFC ser jigu S + annual fishing fee.
Logged

Ear Pain aaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh
benri
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 940« Reply #5 on: April 12, 2016, 15:59:02 CET »

Hekk hu Baghira...... Kellek ragun fuq tal-lampuki!
Logged

I'd rather be fishing.....
ganni
Active User
***
Offline Offline

Posts: 682« Reply #6 on: April 13, 2016, 07:04:33 CET »

Xi smajt mela Benri?
Logged

SHIMANO---Tomorrow's tackle today
benri
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 940« Reply #7 on: April 13, 2016, 07:20:35 CET »

Ma tawhomx permess ghac cimi lid Dilettanti ta Bugibba
Logged

I'd rather be fishing.....
baghira
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 1811« Reply #8 on: April 13, 2016, 07:30:05 CET »

heqq... sewwa qalli l-ghasfur mela....
bla lehen gejna .....
Logged

Ear Pain aaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh
The_Gaffer
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2165


Jeaneau 585 Merry Fisher 'Marlin' with Honda V-Tec


« Reply #9 on: April 13, 2016, 20:15:45 CET »

Fi zmien ilu imma mhux il-boghod, il-MFF kellha lehen u rispett mill fisheries.  Illum m'ghandha xejn minn dan.  Ma ninsewx li kienu l-MFF li bdew tahdidiet biex illum sajjieda dilettanti jistu jmorru ghat-tonn.  L-MfF ghamlet hafna gid mad-dillettanti.  Nixtieq nisma l-kummenti taghkomq
Logged

Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
 ___ /_____\_______
|_______________/
ganni
Active User
***
Offline Offline

Posts: 682« Reply #10 on: April 14, 2016, 11:42:48 CET »

Nahseb li konna ahjar meta l MFF kellu lehen fil-fisheries.
Logged

SHIMANO---Tomorrow's tackle today
benri
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 940« Reply #11 on: April 14, 2016, 13:08:45 CET »

Jien bhalek nahsiba Ganni imma donnhom qed jahsbu u jippretendu li jghaddu bhal gaffa fuq kulhadd!
Logged

I'd rather be fishing.....
Granitu
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1511


« Reply #12 on: April 14, 2016, 14:14:37 CET »

Fi zmien ilu imma mhux il-boghod, il-MFF kellha lehen u rispett mill fisheries.  Illum m'ghandha xejn minn dan.  Ma ninsewx li kienu l-MFF li bdew tahdidiet biex illum sajjieda dilettanti jistu jmorru ghat-tonn.  L-MfF ghamlet hafna gid mad-dillettanti.  Nixtieq nisma l-kummenti taghkomq

Naqbel li kien hemm lehen iktar mill prezent, pero ikolli nahseb fuq dak iz-zmien ninnota li l-kommunikazzjoni, ghalkemm kien hemm l buona volonta u f'hafna mill-aspetti leali lejn id-dilettant, ma kienx hemm trasparenza u struttura li hi necessarja biex l MFF imur fuq l fisheries u tghid li qed tirraprezenta l membri kollha ta l-MFF.

Nemmen li l MFF biex tmur il-quddiem, trid issir fuq bazi ta koperattiva bla profitt, u l-membri jirritornaw ghaz-zmien meta kienu jhallsu xi haga nominali u jippartecipaw verament fl MFF. Wara kollox l MFF spejjez ghandha zgur u minghajr flus li tkun tista tinvesti l MFF mhux ha tmur l quddiem....

Nemmen li minn dan l lat l industrija tas-sajd rikreazzjonali (boat builders, hwienet tas-sajd u tal bahar) iridu isemmhu HAFNA iktar lehinhom......

Ili fl MFF bhala membru ghal hafna zmien issa bhal hafna minnkhom, pero b dizappunt nghid li l-attivita fl MFF naqset b'mod konsiderevoli. Nahtu kollha bhala membri, ghax l MFF mhix maghmula mill amministraturi, imma mill membri.... ovvjament l amministraturi b dover jifmhu x hemm hazin.....

Sar hafna gid mill MFF fi ftit zmien, u l MFF ghamlet hafna iktar minn bosta koperattivi prezenti.... uhud minnhom b agendi differenti li ma jxaqilbux lejn sajjied dilettant....
Logged

Good season so far.....
lazyfisherman
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 220


« Reply #13 on: April 14, 2016, 14:49:57 CET »

Dazgur li konna hafna ahjar meta l MFF kellu raprezentanza fil-fisheries - xejn xejn konnha nkunu nafu x qed jinhema u   nkunu parti mid-diskussjonijiet meta kien ser isir xi tibdil. Ikomplu jghaddu bhal gaffa ghax issa ma hawn hadd li qed jitkellem f'isem id-dilettant (min jirraprezenta l-MFB mhux qed jirraprezenta id-dlettant.).

Il fisheries iridu jew ma jridux ikollhom bil-fors jindirizzaw issues li jikkoncernaw il-commercials u dawk l-issues li johogu mill-ligijiet tal- EU. Izda kif qeghdin l-affarijiet, kwazi kwazi jistghu jnjuraw lid-dilettant. Jaslu jindirizzaw l-issues li jikkoncernaw id-dilettant biss jekk id-dilettant jinsisti li isemma lehnu u jaghmilha cara li anke hu huwa parti min dak kollu li ghandu x'jaqsam mas-sajd. L-MFF kien qed jassumi dan l-irwol fil-fisheries. Illum dan ma qed jaghmlu hadd.
Logged
benri
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 940« Reply #14 on: April 18, 2016, 10:19:58 CET »

Mid dehra kien hemm xi laqa tal-Federation ilbierah - Hawn xi hadd sema xi haga gdida?
Logged

I'd rather be fishing.....
Pages: [1] 2
  Print  
 
Jump to:  

Recent Posts
8192: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead
File: /home/nickpm/public_html/talk/Sources/Load.php(196) : runtime-created function
Line: 3