• Welcome to Malta Fishing Forum.
Main Menu

konz

Started by Grech1994, September 19, 2016, 22:12:20 CET

Previous topic - Next topic

Grech1994

Hi nixtieq nixtri dajsa mfc. Pero qabel ma namel dan niextieq inkun naf nistax namel uzu mill konz tal qieh grazzi bil quddiem.

gentedimare


caldaland

Sa fejn naf jien,sa 200 sunnara.

hunterA390

Tista sa 100 sunnara. Ghadni ingib permess mfc issa. Konz tal wicc ma tistax tuza.

Grech1994

Mq insiblekx il lista ta x tista u ma tistax tuza uwxx?

Baron

missieri jixtieq jarma konz, bl-imrejkba biex jitilqu minn fuq il-blat biex jistad ghal-lampuki. 
1. ghandu bzonn xi permessi?
2.  hemm xi regoli?
grazzi

msell

min fuq l blat m hemm x regoli habib

Hobby