Malta Fishing Forum
International Game Fish Association
News:
 
*
Latest Gallery Pictures


Pages: [1]
  Print  
Author Topic: Lowrance elite ti u hds gen3  (Read 12365 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
hunterA390
Active User
***
Offline Offline

Posts: 8


« on: November 28, 2016, 05:42:46 CET »

Hawn xi hadd l ghandu xi wiehed minn dawn il fishfinders?
Xtaqt inkun naf kif issibuhom ghax mhajjar nixtri wiehed imma hemm qabza fil prezz bejniethom.
Logged
caldaland
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1576


« Reply #1 on: November 28, 2016, 17:01:59 CET »

Ghalihom dawk lil Emicmalta trid issaqsi.
Logged
msell
Active User
***
Offline Offline

Posts: 210


« Reply #2 on: November 30, 2016, 10:39:21 CET »

Jien ghandi lowrance hds 9 liema hu l iktar gholi?Imma ghadni ma pruvajtux
Logged
felic
Active User
***
Offline Offline

Posts: 62


« Reply #3 on: January 27, 2017, 08:28:01 CET »

Hbieb, tahsbu l l elite 7ti nista nara l hut sa fond ta 100 - 150 metru, specjalment ghal jigging?. Bhala transducer imhajjar ghal total scan li jigi mieghu. Grazzi
Logged
caldaland
Premium Member
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1576


« Reply #4 on: January 27, 2017, 12:11:49 CET »

Fuq dawk lil EmicMalta trid tistaqsi.....................Awtorita fuqhom.
Logged
EmicMalta
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1298« Reply #5 on: January 28, 2017, 08:05:00 CET »

Jiena awtorizat min Lowrance bhala pro-staff u nittestja u nati is sugerimenti tijaj kif nhoss li huma l ahjar. Al dak li ghandu x jaqsam ma xiri ta l equipment jidlu Caruana Marine li huma d distributuwri ufficjali ta Navico li jaqaw tahtom Lowrance, Simrad u B&H

Jien bl Elite Ti7 u total scan rajt il hut u araftom go fond ta 110mtr f bahar imcaqlaq sew. Kienu pagri. Pero mhux xi trasducer li nuza kuljum minhabna li ghandi il 1Kw High chirp wide u huwa il massimu al din s sajda.

Pero il bierah lestejt testing review gdid li jikonsisti min Elite Ti7 u P75 M chirp. P75 M jfisser inhull (minajr ma ittaqqab) u 600w Medium chirp. Ghandi images fuq hut tajbin hafna u il prezz tas sistema huwa tajjeb hafna.

Dejjem nissugerixxi li is sistema anda tkun issugerita min nies jafu x qed jaghmlu u installata skond in necessita tal klijent.
Logged
Granitu
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1511


« Reply #6 on: January 30, 2017, 08:12:13 CET »

Jiena awtorizat min Lowrance bhala pro-staff u nittestja u nati is sugerimenti tijaj kif nhoss li huma l ahjar. Al dak li ghandu x jaqsam ma xiri ta l equipment jidlu Caruana Marine li huma d distributuwri ufficjali ta Navico li jaqaw tahtom Lowrance, Simrad u B&H

Jien bl Elite Ti7 u total scan rajt il hut u araftom go fond ta 110mtr f bahar imcaqlaq sew. Kienu pagri. Pero mhux xi trasducer li nuza kuljum minhabna li ghandi il 1Kw High chirp wide u huwa il massimu al din s sajda.

Pero il bierah lestejt testing review gdid li jikonsisti min Elite Ti7 u P75 M chirp. P75 M jfisser inhull (minajr ma ittaqqab) u 600w Medium chirp. Ghandi images fuq hut tajbin hafna u il prezz tas sistema huwa tajjeb hafna.

Dejjem nissugerixxi li is sistema anda tkun issugerita min nies jafu x qed jaghmlu u installata skond in necessita tal klijent.

Edward ha nsaqsik xi haga fuq L Lowrance. Kont qed nara l specifications taghhom flimkien ma inginir u rrimakrali li l units Lowrance HDS l maximum output li jaghtu hu ta 500W.... Fl opinjoni tieghu inutli twahhal 1kw transducer maghhom ghax l output li jghatu hu ta 500W lil transducer - sakemm t transducer m'huwiex external powered.

skond l specifications ta l hds gen 3, ghandu ragun, pero kemmxejn konfuz fuqa.

SPECIFICATIONS
Overview
Display   12 in./305 mm (16:9) Widescreen
Resolution   WVGA color TFT LCD 1280 x 800
Backlighting   LED With Adjustable Display and Keypad
Power Output: RMS (PTP)   Max 500W RMS
Languages   36 (Available in regional language packs)
Media Port   MicroSD-card slots (2) - 32Gb Max size
Warranty   Two Year

Source: http://www.lowrance.com/en-US/Products/Fishfinder-Chartplotter/HDS-12-Gen3-en-us.aspx

Tista forsi tikklarifika dan id-dubju.  Sa fejn naf l airmar transducer ma jigux b external power jew b dialplexers separati.
Logged

Good season so far.....
felic
Active User
***
Offline Offline

Posts: 62


« Reply #7 on: January 30, 2017, 11:24:50 CET »

Pero il bierah lestejt testing review gdid li jikonsisti min Elite Ti7 u P75 M chirp. P75 M jfisser inhull (minajr ma ittaqqab) u 600w Medium chirp. Ghandi images fuq hut tajbin hafna u il prezz tas sistema huwa tajjeb hafna.

X fond rajt bih dan it transducer, jekk ma jimpurtax nistaqsik ?
Logged
EmicMalta
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1298« Reply #8 on: January 31, 2017, 05:33:31 CET »

Pero il bierah lestejt testing review gdid li jikonsisti min Elite Ti7 u P75 M chirp. P75 M jfisser inhull (minajr ma ittaqqab) u 600w Medium chirp. Ghandi images fuq hut tajbin hafna u il prezz tas sistema huwa tajjeb hafna.

X fond rajt bih dan it transducer, jekk ma jimpurtax nistaqsik ?

Jekk tidhol fil link tal Facebook Page tara kollox iddetaljat. Hemm l images ta kemm l Elite Ti7 u kemm ta l HDS12 dejjem nitkellu b listess trasducer P75M.

https://m.facebook.com/fishingwithedmalta/?view_public_for=231426577268325&refid=17&ref=m_notif&notif_t=feed_comment&_ft_=top_level_post_id.453767208346205%3Atl_objid.453767208346205%3Athrowback_story_fbid.453767208346205%3Athid.100011387881202%3A306061129499414%3A2%3A0%3A1485935999%3A4307056051238867040
Logged
EmicMalta
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1298« Reply #9 on: January 31, 2017, 05:52:40 CET »

@Granitu

Kull kumpanija ghanda is sistemi taghha kif telabora signals. Huwa fattur li ma nistax nitkellem, pero jien nitestja kontinwament sistemi diffetenti bi trasducers differenti u sistemi diferrenti u naccertak li jkun hemm differenza fis signals.

Fittex ftit fuq il web u ara il B75M (ax hawn hafna sistemi chirp li utilizawh u ijlu kemxejn fis suq) u qabbel l images ma tal Lowrance.

Fuq il 1kw High Chirp wide ma nistax najdlek tfittex ax in Navico (Lowrance/Simrad) biss adni rajt images.

Qabel pogejt il Lowrance fid dajsa, kont instalajt sistema ta ditta ohra li fid deskrizjoni hemm miktub 1000W. Ma stajniex nisetjaw u kelli naqlaw. Qlajt kollox ax kont naf li dik mhux l image li kellu jkolli. Dak li jkun normalment sistema 1 jkellu fuq id dajsa u ma jista qatt iqabbel u jajd ux jekk ux jara sew. Jien hrigt mijaj HDS u ergajt xeltu fuq il post bl istess hut u hemm ikonfermajt kollox.

Il power ta trasducer jallem hafna, u noqod attent hafna meta jajduwli bil frekwenzi li jkunu iridu skon il bzon taghhom.
Logged
Granitu
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1511


« Reply #10 on: January 31, 2017, 16:49:19 CET »

@Granitu

Kull kumpanija ghanda is sistemi taghha kif telabora signals. Huwa fattur li ma nistax nitkellem, pero jien nitestja kontinwament sistemi diffetenti bi trasducers differenti u sistemi diferrenti u naccertak li jkun hemm differenza fis signals.

Fittex ftit fuq il web u ara il B75M (ax hawn hafna sistemi chirp li utilizawh u ijlu kemxejn fis suq) u qabbel l images ma tal Lowrance.

Fuq il 1kw High Chirp wide ma nistax najdlek tfittex ax in Navico (Lowrance/Simrad) biss adni rajt images.

Qabel pogejt il Lowrance fid dajsa, kont instalajt sistema ta ditta ohra li fid deskrizjoni hemm miktub 1000W. Ma stajniex nisetjaw u kelli naqlaw. Qlajt kollox ax kont naf li dik mhux l image li kellu jkolli. Dak li jkun normalment sistema 1 jkellu fuq id dajsa u ma jista qatt iqabbel u jajd ux jekk ux jara sew. Jien hrigt mijaj HDS u ergajt xeltu fuq il post bl istess hut u hemm ikonfermajt kollox.

Il power ta trasducer jallem hafna, u noqod attent hafna meta jajduwli bil frekwenzi li jkunu iridu skon il bzon taghhom.

Ed, li qed nsaqsik mistoqsija genwina li saqsewieli ftit nies mhux hazin u s issa hadt risposta 1 biss m ghand ingineer li ma nahsibx li korretta.

Jin nahseb li l units jifilhu 1kw+ just hemm xi haga hazina fl specs sheet. Pruvajna nfittxu naqra mhux hazin imma sibna ftit info s issa.

Tistaw ssaqsu naqa lil lowrance dirett forsi jispegawa ftit?
Logged

Good season so far.....
Granitu
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1511


« Reply #11 on: January 31, 2017, 18:48:38 CET »

There is an explanation of the matter in layman terms.

http://www.airmar.com/uploads/brochures/understanding_xducer_specifications.pdf

RMS Power vs Peak-To-Peak Power
All Airmar transducers are measured in RMS power as opposed
to peak-to-peak power ratings. Peak-To-Peak power ratings
are eight times higher than RMS power, which can trick the
consumer into thinking their echosounder and transducer are
more powerful than they really are. For example, if transducer
manufacturer L advertises 4,000 Watts peak-to-peak power, this
is only 500 Watts RMS power. See the chart below for typical
Airmar transducers and their power ratings in both RMS and
Peak-To-Peak.

RMS Power Peak-To-Peak Power

250 W RMS = 2,000 W Peak-to-Peak
600 W RMS = 4,800 W Peak-to-Peak
1,000 W RMS = 8,000 W Peak-to-Peak
2,000 W RMS = 16,000 W Peak-to-Peak
Logged

Good season so far.....
EmicMalta
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1298« Reply #12 on: February 01, 2017, 04:40:37 CET »

Ma nixtiqx nidhol f dawn l affarijiet ta numbri pero li nista najdlek huwa haga facli. Qabbel l images li jkolli jien ma dawk li issib fuq il web, dejjem nitkelmu li jkunu qed juzaw l istess trasducer u l istess angle li jiftah.

Hemm tara xi jfisru sew dawk in numbri u il valur taghhom fir realta. Jien nuza trasducer tm275HL wide jew tm185H wide b angolu li jiftah u jaqrali 25deg, trasducer tajjeb hafna al waqt tficcija.

Kif adt diga qabel, dawk in numbri anke lijli kinu fixklu pero illum nahsiba mod iehor.
Logged
Pages: [1]
  Print  
 
Jump to:  

Recent Posts
8192: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead
File: /home/nickpm/public_html/talk/Sources/Load.php(196) : runtime-created function
Line: 3