Malta Fishing Forum

Main => General Discussion => Topic started by: sajjiedf2 on April 11, 2009, 15:02:21 CETTitle: Tahwida fir-reel
Post by: sajjiedf2 on April 11, 2009, 15:02:21 CET
Hi guys

Milux mort nistad bil-qasba tar-reel al tal-qih u kif tellajt insib 2 oqid daqxejn il-bod min xulxin. Dawn bl-ebda mod ma stajt inhollom u allura kelli naqta.

Issa, mela jin allura andi il-maggoranza tal-harira ghada mar-reel, bicca xlief twil mux hazin ( li qtajt habba l-oqda) ma sufra, u bicca xlief ihor ma sufra ohra [din il-bicca emm l-iswievel fin-naha ta'fuq] (li qtajtu habba l-oqda l-ohra)

Issa x jaqbilli namel, nibdel il-harira kolla?  [ax qaluli li issa emm cans li jerga jithabilli kollox] jew inkella naqqad dawn it-tlit partijiet flimkin?

Ma nafx fimtunix lol. Filkas jekk le namel xi pics.

X'parir ittuni? Thanks


Title: Re: Tahwida fir-reel
Post by: redhead on April 11, 2009, 15:47:40 CET
ahjar jew tibdel il harira kolla ghax bl- oqod jista jkollok il- problemi meta tixhet


Title: Re: Tahwida fir-reel
Post by: sajjiedf2 on April 11, 2009, 16:03:56 CET
10x red head. Tahseb li l harira imma nista nuza al xlif whadu (ez al vopi)?


Title: Re: Tahwida fir-reel
Post by: SPITEC on April 11, 2009, 17:05:12 CET
Sajjiedf2 l-ahjar jekk tibdel il-harira jekk naqaslek hafna jekk mhux hafna mhemx ghalfejn.


Title: Re: Tahwida fir-reel
Post by: sajjiedf2 on April 11, 2009, 17:08:52 CET
ifem emm bicca sew niqsa- forsi emm kwart tar-reel kollu- u fir rill baqali xorta hafna. Tejd norbot swivel ma tarf u nuza x-xlif li andi fir-reel bhalissa biss?


Title: Re: Tahwida fir-reel
Post by: SPITEC on April 11, 2009, 18:15:32 CET
Jien kieku hekk niprova sakhemm ma tarax li mhux qed jirnexxilek twassal il-boghod daqs kemm kont ghax inkella jkollok tibdel il-harira.


Title: Re: Tahwida fir-reel
Post by: mulett75 on April 11, 2009, 18:43:58 CET
Jien naqbel ma minn qallek biex dibdel il harira kollha


Title: Re: Tahwida fir-reel
Post by: robby017 on April 12, 2009, 08:51:32 CET
Jien tal parir li tbiddel ix xlief kollu.... la thabbel darba, ser jerga jithabbel meta terga titfa. Qis li meta tkebbeb ix xlief il gdid fuq ir reel jidhol issikat u meta taghmel dan qis li jidhol dritt mhux thalli ir roll ma l art iddur fejn irrid hu. l ewwel dahhal ir roll go biro jew turnavit u ahdem hekk.... jekk ma tafx kif, namluh fliemkien, s'issa qatt ma kelli din il problema.  :)


Title: Re: Tahwida fir-reel
Post by: Freeman on April 12, 2009, 16:03:10 CET
Sajjied personalment meta nghamel ghoqda biex nghamel shockleader kemm il darba ittelifni meta nigi biex nitfa ghax toqod tahbat mar rings u xi ftit jew wisq ha ttellef, ahseb u ara meta ha jkollok 3 ghoqqiedi. Ahrab harba sghand Peter (Spitec) ghandu naqra harira bis sens u irhisa Ha**.


Title: Re: Tahwida fir-reel
Post by: sajjiedf2 on April 13, 2009, 12:45:52 CET
10x ghal-ajnuna hbib. L-ahjar mela nibdel il-harira kolla. ax milli jider jibda jkolli l-problemi mela. 10x mill gdid guys.


Title: Re: Tahwida fir-reel
Post by: placebo on April 13, 2009, 20:01:01 CET
jien li kont minnek narmi il qasba u ir reel il bahar!

u aqbes warajhom!

ara niccajta siehbi ma jmurx naqla xi wahda go halqi ..... abbli jkun fik daqs il bigboy


Title: Re: Tahwida fir-reel
Post by: bigboy on April 13, 2009, 20:05:31 CET
mijej ma ticcajtax ekk placebo :P


Title: Re: Tahwida fir-reel
Post by: sajjiedf2 on April 14, 2009, 12:57:04 CET
lol placebo. Laqqas fini daqs nofs il-bigboy:P  Kiku nejd li bigboy jaqbez alija :P:P Taqbez alija bigboy? :D:D:D:D:D:D:D


Title: Re: Tahwida fir-reel
Post by: bmamo on April 16, 2009, 11:49:06 CET
ojj dal glied!! :P