Malta Fishing Forum

Main => General Discussion => Topic started by: davian on May 11, 2009, 17:32:24 CETTitle: MFB REGISTATION
Post by: davian on May 11, 2009, 17:32:24 CET
 hawn xi hadd ghandu xi frejgatina registrata MFB u jixtieq inehija nixtri il frejgatina b kollox jew in numru biss


Title: Re: MFB REGISTATION
Post by: busumark on May 11, 2009, 19:12:17 CET
qabel tixtrija icekja l magna u s size ax jekk ikunu izar mid dajsa tijak ma tistax tuzah dak n numru


Title: Re: MFB REGISTATION
Post by: Perla 165 on May 11, 2009, 19:21:12 CET
la qedin isemu l MFB l-ahwa... min fejn nista nakwista rregolamenti ta l-irkaptu li tuza bhal :- il qisin tal malja ta xibka etc...   bhal meta tkun mfc, jedlek xandek tuza uek. Awn xi hadd andu dawn it tib ta regoli ( al mfb ) jew xi haga ek ?


Title: Re: MFB REGISTATION
Post by: davian on May 12, 2009, 06:01:01 CET
sippost mil malja 22 il fuq tista tuza kienu qalu imma hawn hafna ajdut u qaluli li majla 35 jew 45 geja tista tuza biss ghal spiss tal parit imma nahseb kulhadd jivinta


Title: Re: MFB REGISTATION
Post by: davian on May 12, 2009, 06:03:24 CET
iva naf ghax gejna sew issa


Title: Re: MFB REGISTATION
Post by: Perla 165 on May 12, 2009, 12:21:57 CET
alek tipo xtaqt nara jek awnx xi had jew ek li andu dawn i ttip ta regolamenti bix ma noqodx fuq in nies.. ax in nies.. tivinta u izejjen hafna. hawn xi had pls?


Title: Re: MFB REGISTATION
Post by: robby017 on May 12, 2009, 13:13:45 CET
Cempel l-MMA xbin.... nahseb li jghinuk


Title: Re: MFB REGISTATION
Post by: shanook on May 12, 2009, 16:52:24 CET
perla mhux ahjar tmur fuq ras il ghajn u tistaqsi lil minn johrog ir regolamenti. Malli ikollok risposta ajdilna halli inkunu nafu ahna ukoll ghalavolja ma ghandniex mfb...


Title: Re: MFB REGISTATION
Post by: bigboy on May 12, 2009, 17:52:46 CET
Bert cempel lil fisheries u staqsi ghal frans jew ghal rita ;) jaqduk dawk