Malta Fishing Forum

Main => General Discussion => Topic started by: Reelin on June 28, 2009, 11:41:25 CETTitle: regoli fuq sajd mil art
Post by: Reelin on June 28, 2009, 11:41:25 CET
hawn xi regoli fuq sajd mil art li dahlu fis sehh?? jew meta jghidu dilettanti jigifieri bid daghjsa?


Title: Re: regoli fuq sajd mil art
Post by: Granitu on June 28, 2009, 12:42:48 CET
hlief il fatt li tonn u tunnag ma jistax jinqabad u jigi mistad, xejn

regoli ta qisien ilhom hemm habib... mux dahhlu issa.... bhalissa xejn gdid il quddiem hadd ma jaf


Title: Re: regoli fuq sajd mil art
Post by: skip on June 28, 2009, 16:56:42 CET
Hi Reelin, have a look here http://maltafishingforum.com/talk/index.php/board,65.0.html

Minimum fish sizes also apply to shore fishing.