Malta Fishing Forum

Main => General Discussion => Topic started by: xlukajr on July 10, 2009, 10:22:12 CETTitle: vopi bil kopp
Post by: xlukajr on July 10, 2009, 10:22:12 CET
andi kopp min dawk it tondi kbar tal vopi li dendilu il full fnofsu il vopi qed imur min tahtu mhux min fuqu alura ma nkunx nista naqbdu dak em xi metodu biex il vopi jigi min naha ta fej em it toqba ??


Title: Re: vopi bil kopp
Post by: robby017 on July 10, 2009, 10:24:06 CET
amel il bala ftit aktar il fuq mil bokka tal kopp + jekk tamel il kopp f'parti dellija, ahjar.


Title: Re: vopi bil kopp
Post by: xlukajr on July 10, 2009, 12:47:38 CET
e ok issa nihu cans ekk naraw kif imur 10q sihbi


Title: Re: vopi bil kopp
Post by: SPITEC on July 10, 2009, 14:15:24 CET
Jien ma namillux ballun izda nelef minn fuqu.


Title: Re: vopi bil kopp
Post by: white trail on July 10, 2009, 14:46:07 CET
ahna lahjar li konna nsibu immoru fpostijit fej em id dawl imma l kopp nitfawh ad del tal gebel imbad nelfu fuqu


Title: Re: vopi bil kopp
Post by: Perla 165 on July 11, 2009, 14:41:45 CET
jien naqbel ma spitec. meta kona inmoru bih ahna.. ek kona nahdmu ukol .. nitfaw il kopp u nalfu fuqu malli jigi il hut al l-laf itella il kopp u jinqabad bla problemi ta xjn


Title: Re: vopi bil kopp
Post by: benri on July 11, 2009, 16:52:47 CET
skuzawni ta.... imma x'gost fih taqbad il-hut bil-kop?????? Mhux ahjar thallihom jghixu il-vopi?


Title: Re: vopi bil kopp
Post by: SPITEC on July 11, 2009, 19:22:07 CET
Lizka hajja benri,meta ma taqbadx lacci.Jew ikun irid xi qalja x-xih.


Title: Re: vopi bil kopp
Post by: robby017 on July 12, 2009, 08:44:05 CET
its one of the best bait bryan.... esp for live trolling or a konz.


Title: Re: vopi bil kopp
Post by: bigboy on July 12, 2009, 08:51:43 CET
for konz yes esp a nice dentex or grouper :P

trolling nahhhh nothing beats lacci


Title: Re: vopi bil kopp
Post by: Perla 165 on July 12, 2009, 09:09:21 CET
benri thoba l-aljotta?! aparti li il vopi hi tajba bhala liska hi tajba al likel ;) bhal aljota etc... u awn ukol min jamel il pulpetti bihom


Title: Re: vopi bil kopp
Post by: robby017 on July 12, 2009, 12:46:56 CET
Quote
trolling nahhhh nothing beats lacci

trid issib lacci l-ewwel!!!


Title: Re: vopi bil kopp
Post by: bigboy on July 12, 2009, 12:52:34 CET
jew taqlija fil panura mmmmmmmmmmmmmmm :P oqod bert


Title: Re: vopi bil kopp
Post by: Gazzetta on July 12, 2009, 13:05:41 CET
Al kopp l camkev l king x tahseb bigboy, mela barmil darba minnhom bla hsieb haha

Chris  8)


Title: Re: vopi bil kopp
Post by: SPITEC on July 12, 2009, 14:50:26 CET
Jekk trid il-lacci l-ahhar li mort mal-fishfarm ta san pawl kien mimli hasra ma kellix il-kopp.


Title: Re: vopi bil kopp
Post by: bigboy on July 12, 2009, 16:10:18 CET
hahaha il istja chris adek tiftakara :P imlejna tank dikinar mimli lacci


Title: Re: vopi bil kopp
Post by: camkev on July 12, 2009, 18:11:15 CET
Qed tara,qbadt barmil hut!! ;)


Title: Re: vopi bil kopp
Post by: Perla 165 on July 12, 2009, 19:49:19 CET
u ma ofrejtx kev haha :P