Malta Fishing Forum

Main => Off Topic => Topic started by: gzarb on October 31, 2009, 21:38:22 CETTitle: big fish like tuna
Post by: gzarb on October 31, 2009, 21:38:22 CET
meta kont zghir mort ma missieri bid dghajsa u konnha hrigna  il barr xi 5mili u konnha rajna huta stramba barra li kienet kbira


Title: Re: big fish like tuna
Post by: gzarb on October 31, 2009, 21:39:33 CET
in b bugia  meta tohrog min hdejn il free port


Title: Re: big fish like tuna
Post by: gzarb on October 31, 2009, 21:40:38 CET
kienet tip ta tuna imma rasha kienet tip ta hammer shark u white shark qisu mandiex ideja


Title: Re: big fish like tuna
Post by: gzarb on October 31, 2009, 21:42:25 CET
issa jew ghax kont qed nimmagina jew ghax kont zghir u rajta b mod iehor imma hota kbira kienet ghax kienet ghadejja xi bejn wiehed u iehor xi 8ft lisfel mil wicc ma genbna


Title: Re: big fish like tuna
Post by: gzarb on October 31, 2009, 21:45:40 CET
hawn xi hadd jejdli xini din it tip ta huta forsi tafu ,ghal kurzita ghax dejjem niftakar xsetet kienet u infitex fuq encyclopedia tal hut imma kollu ghal xejn il kulut dara kien griz ileqq qisu tat tuna ax kiinet naqa wisa u ix xewka il (fin) kienet bhal ta white shark u kien fiha madwar 9ft


Title: Re: big fish like tuna
Post by: gzarb on October 31, 2009, 21:46:05 CET
10x bil quddiem


Title: Re: big fish like tuna
Post by: gzarb on October 31, 2009, 21:58:06 CET
and the tail was like tuna tail(thin)


Title: Re: big fish like tuna
Post by: fish-noob on October 31, 2009, 22:11:15 CET
;O fReAk FiXXX

Happy haloweeenn


Title: Re: big fish like tuna
Post by: gzarb on October 31, 2009, 22:13:51 CET
send to you loool