Malta Fishing Forum

Shore Fishing => Squid & Octopus Fishing => Topic started by: gzarb on November 09, 2009, 07:50:26 CETTitle: sajd ghal-klamari u ghas-sicc min fuq id daghjsa.
Post by: gzarb on November 09, 2009, 07:50:26 CET
min fuq id daghjsa il lure ghal klamari trid taghmel (il paternoster, swevel bronze fuq, comba isfel, u il lure ma fergha ftit il fuq mic comba)? u ghas sicc froxna u imur fejn hemm xi 3mtr fond u bid dawl ?


Title: Re: sajd ghal-klamari u ghas-sicc min fuq id daghjsa.
Post by: gzarb on November 09, 2009, 07:51:49 CET
u ghal klamari trid tkebeb ix xlief biss, jew taghmel xi movument bil qasba u tkebeb?


Title: Re: sajd ghal-klamari u ghas-sicc min fuq id daghjsa.
Post by: gzarb on November 10, 2009, 08:06:16 CET
?


Title: Re: sajd ghal-klamari u ghas-sicc min fuq id daghjsa.
Post by: chrifene on November 10, 2009, 08:13:09 CET
First cast the lure and then reel in very slowly. I don't think that there is the need to make any swings or movements with the rod like when you are spinning. You can read and get all the information needed using this link: http://www.maltabookers.com/fish/squidmalta.asp

See you.


Title: Re: sajd ghal-klamari u ghas-sicc min fuq id daghjsa.
Post by: gzarb on November 10, 2009, 19:45:49 CET
tks man


Title: Re: sajd ghal-klamari u ghas-sicc min fuq id daghjsa.
Post by: gzarb on November 15, 2009, 20:36:48 CET
u is sicc tajjeb tal frizal?u jekk inqatahha bicciet, kollha hi tajjba ghal lixka?


Title: Re: sajd ghal-klamari u ghas-sicc min fuq id daghjsa.
Post by: Fishwix on December 05, 2015, 17:11:16 CET
Tafu tghiduli xi 2 postijiet tajbin ghal-klamari min fuq l-art ?

Grazzi


Title: Re: sajd ghal-klamari u ghas-sicc min fuq id daghjsa.
Post by: Jaws on September 22, 2016, 17:30:17 CET
L ahwa...minn fuq id dghajsa bil lejl bilfors trid dawl biex imiss? Jew gieli jmissu fid dlam? Grazzi hbieb


Title: Re: sajd ghal-klamari u ghas-sicc min fuq id daghjsa.
Post by: Granitu on September 23, 2016, 10:12:19 CET
L ahwa...minn fuq id dghajsa bil lejl bilfors trid dawl biex imiss? Jew gieli jmissu fid dlam? Grazzi hbieb

burdati, qamar, kurrent kollox jaffetwa

Anke fid dawl  gili qbadnih


Title: Re: sajd ghal-klamari u ghas-sicc min fuq id daghjsa.
Post by: Ruzett on September 23, 2016, 11:46:33 CET
Le mhux bilfors, imma d-dawl jghin.


Title: Re: sajd ghal-klamari u ghas-sicc min fuq id daghjsa.
Post by: Jaws on September 23, 2016, 12:14:59 CET
Grazzi l ahwa. Ghadni green fejn jidhlu klamari. U bhala hxuna ta harira? Jin nuza .70 mm biex ma nhabbilx u bil qasba xi .40. Tajjeb qieghed nahdem?


Title: Re: sajd ghal-klamari u ghas-sicc min fuq id daghjsa.
Post by: Ruzett on September 23, 2016, 15:28:11 CET
.70mm ohxon wisq habib. L-ahjar comba isfel marbuta ma xlief 0.20mm, swivel u tkompli bil-0.30mm halli jekk tehel jinqata il-0.20mm u titlef ic-comba biss. Mill-0.30mm ohrog 3, 4 jew 5 frieghi u orbot il-krapar tal-klamari fit-tarf.


Title: Re: sajd ghal-klamari u ghas-sicc min fuq id daghjsa.
Post by: Jaws on September 23, 2016, 20:52:32 CET
Grazzi hbieb...k ikolli bzonn indejjaqkom ftit ghax ghadni gdid fil klamari.


Title: Re: sajd ghal-klamari u ghas-sicc min fuq id daghjsa.
Post by: Ruzett on September 24, 2016, 12:12:37 CET
Mur u prova, hekk titghallem. Dida bdew xi ftit.