Malta Fishing Forum

Main => Off Topic => Topic started by: shanook on May 03, 2010, 15:02:10 CETTitle: Basic Seamanship course
Post by: shanook on May 03, 2010, 15:02:10 CET
Its amazing how much fun those B......ds from MFF are having at the course. Well having baghira and co it had to be that way.........
May I wish u all good luck for the coming exams


Title: Re: Basic Seamanship course
Post by: malvizzu on May 04, 2010, 06:48:05 CET
Yeah, especially with those f***n nautical lights  :( :-\ If you get something wrong, examiner boots you out and tells you to study more. Today last session on fire fighting, tomorrow morning practice and test on the boat, and Thursday afternoon the dreaded face to face exam. All the same the course is very interesting.


Title: Re: Basic Seamanship course
Post by: shanook on May 04, 2010, 07:05:01 CET
naaaaaaaaa lights are easy all u have are red, green and white.........just three colours to learn man. come on Malvizzu I think the ONES in the front rows are distracting you........


Title: Re: Basic Seamanship course
Post by: robby017 on May 04, 2010, 10:04:34 CET
malvizzu, relax xbin..... do not be worried as the examiner will help you, even if you get it wrong, he'll simply tell you to try again... you'll come out of the exam and you'll tell us we were right.


Title: Re: Basic Seamanship course
Post by: busumark on May 04, 2010, 10:42:29 CET
baghira is distradting us  :D  :D  :D


Title: Re: Basic Seamanship course
Post by: baghira on May 04, 2010, 19:14:51 CET
X'distradting us hu????????????
Distracting buz.........

U le mhux jien qed ingerfixhom imma Ms. Lapira nahseb :-))))))))

U jien fuq wara qed noqghod biex ma ntellef lil hadd..

Tinsewx x'ghandkom taghmlu jekk jixraq xi hadd guys!!


Title: Re: Basic Seamanship course
Post by: ForTuna on May 04, 2010, 19:21:57 CET
TUH HAFNA ILMA HA JKOMPLI JIXRAQ :D


Title: Re: Basic Seamanship course
Post by: ForTuna on May 04, 2010, 19:32:52 CET
malvizzu , tibqax rieqed ghada !!! ghax inhalluk l art issa hahaha u ahsiblu ghat traffic  :p


Title: Re: Basic Seamanship course
Post by: malvizzu on May 05, 2010, 11:41:38 CET
Baghira nahseb Ms Lapira hawditlek il-wires. Dhakna dahka tajba guys wara l-ezami tad-dghajsa ghalkemm sakemm hlist jien kelli msarni mal-b***d.  ;D ;D

Illum hsibtlu kmieni - fis-7.30am fuq il-post - siegha qabel.  ;) Ghada mat-3.00pm nitlaq mid-dar l-ahjar halli ma nsibx xi habta ohra u naghmel xi xkora ............  :P


Title: Re: Basic Seamanship course
Post by: freediver on May 05, 2010, 11:53:23 CET
kollha tajjeb morna irhiela li fl-ahhar fortuna kien ha jiprova jadi min gol moll ima xorta morna tajjeb


Title: Re: Basic Seamanship course
Post by: baghira on May 05, 2010, 12:26:51 CET
Flash News::::::::::: ???

Il Furtuna jipprova ikisser il-barkun ta' taht l-excelsior. Ghoddu qasmu min nofs, u biex tghaxxaq, il boatman ta' magenbu kompla bil-praspura u minflok kisser il-barkun, irnexxilu jkisser 4 pulsieri fibre u jaqla il fender tad-dghajsa. :o :o :o

U kif ghditilkom jien, jirnexxili nbasar illi Ms. Lapira kellha b'xi mod xi haga li biha kienet taf lil bodybuilder tal-Fire fighting.
Mela ma tafux hbieb, illi----------- il-baghira ragel xih, u difficli biex ta... (tfottieh) ;D

Narakom guys.
Ejja ha nidhku dahka tajba ghada...........Ajma hej :P


Title: Re: Basic Seamanship course
Post by: robby017 on May 05, 2010, 13:23:51 CET
so, l fortuna maddux midhla li jaqbez al hut........ ta al mollijiet issa ...... kevin, x'ser namlu bih il dan?


Title: Re: Basic Seamanship course
Post by: shanook on May 05, 2010, 14:01:19 CET
eh X'fettilli naghmlu qabel dan il course ara x farsa tlift...........issa kuragg guys lahhar ftit fadal


Title: Re: Basic Seamanship course
Post by: ForTuna on May 05, 2010, 15:06:43 CET
Haw xi hadd irid jixtri xi ranieri b yamaha 48hp enduro >? , id dghajsa kundizzjoni tajba hafna :D


Title: Re: Basic Seamanship course
Post by: busumark on May 05, 2010, 18:30:11 CET
x gara mela tlifta din jien ax tlaqt ftit qabel. l isteering tad dajsa xejn ma kien jobdi mill ewwel trid iddum idawwar hafna biex forsi iddur d dajsa.

x ghamilt fortuna ?


Title: Re: Basic Seamanship course
Post by: fishfinder on May 05, 2010, 19:40:56 CET
nahseb li kull course jigri xi haga hekk. ahna kelna wiehed li tella r-ranieri nofsa fuq il-moll u spicca ghaddewh xorta:)


Title: Re: Basic Seamanship course
Post by: baghira on May 05, 2010, 20:03:34 CET
Tlifta buzzzzzzzzz..
Ghal ftit ma gherqux kollha, u minskina dik il-boat ehhhhhhh
Imnalla il pontoon tal-hadid kien.


Title: Re: Basic Seamanship course
Post by: busumark on May 06, 2010, 08:50:10 CET
qed tara basta kulhjadd qad jejd li meta telaw z zewg nisa f daqqa kien l periklu imma mhux kien  :D  :D  :D


Title: Re: Basic Seamanship course
Post by: Destination Sea on May 06, 2010, 18:16:18 CET
ir ranieri il hadra.. dik konna uzajna fil course 9 snin ilu


Title: Re: Basic Seamanship course
Post by: robby017 on May 06, 2010, 19:42:59 CET
u raght dik ir ranieri....... dajsa b'sahita.......


Title: Re: Basic Seamanship course
Post by: malvizzu on May 07, 2010, 05:46:55 CET
STOP PRESS  ;D ;D ;D Basic Seamanship Course finally over and all the forum members passed with flying colours - Fortuna, Busumark, Baghira, Freediver, Malvizzu. The evening was very tense and everyone had crumps in his stomach. Freediver was first and I was second, so it was good to get it over. Fortuna was third from last so it was more tense for him and annoying having to wait a long time. Afterwords we all went for a beer (i drank Shandy though  :D) I was asked 6 lights, 6 flags, 3 knots, 3 boat manouvers, distress signals, safety procedure when refuelling, cardinal, lateral, safety, isolated and special marks… Phew!!!!! At least we can now all relax  ;D After work I'll be off to Petecraft to check on the work of my boat. Baghira don't forget that photo  ;)


Title: Re: Basic Seamanship course
Post by: shanook on May 07, 2010, 08:23:20 CET
WELL DONE. Prosit lil kulhadd.


Title: Re: Basic Seamanship course
Post by: baghira on May 07, 2010, 09:33:17 CET
I will sent it tonight malvizzu ta.


Title: Re: Basic Seamanship course
Post by: Shaftbomb on May 07, 2010, 11:46:45 CET
When are you going to show us some photos of  your new boat malvizzu???


Title: Re: Basic Seamanship course
Post by: malvizzu on May 07, 2010, 12:23:52 CET
Hi Shaftbomb - hopefully soon. Today after work I will be going to Petecraft. Hull and deck are ready and mounted together. They were doing the seats and probably done the console as well. Did not have much time to pay more frequent visits because of the course. The trailer is ready galvanized as well and will collect next week. Will keep you posted.


Title: Re: Basic Seamanship course
Post by: suffrun on May 07, 2010, 14:21:53 CET
Prosit to all.


Title: Re: Basic Seamanship course
Post by: malliadan on May 07, 2010, 18:53:08 CET
mela nahseb ant dak tal mustacci kont la saqsik daw laffarijiet kollha........jien ant liehor kont u kull ma saqsini nofs l affarijiet tijak

haha

proset ukoll mela guys

Daniel


Title: Re: Basic Seamanship course
Post by: busumark on May 08, 2010, 06:27:52 CET
tal mustacci kien imma l iehor saqsa ukoll affarijit


Title: Re: Basic Seamanship course
Post by: Spirit of Jason on May 08, 2010, 09:03:52 CET
Very well done to all the new Skippers.

Captain Gus


Title: Re: Basic Seamanship course
Post by: Destination Sea on May 08, 2010, 14:14:48 CET
prosit   ;D


Title: Re: Basic Seamanship course
Post by: baghira on May 08, 2010, 19:56:38 CET
Le guys ta'
L-iehor kien hafna iebes aktar min tal-mustacci din id-darba.
Gie 1 hour tard, u nahseb kien xi ftit bil bijambo, ghax qabad jivvinta mistosijiet.
If you get aground? if you meet fog? what you do if there is army training in the sea? Fire estinguisher? Boat capacity? etc etc + all the rest like flags etc.


Title: Re: Basic Seamanship course
Post by: malvizzu on May 09, 2010, 15:57:54 CET
Hail to the new skippers!!!  :D ;D

(http://maltafishingforum.com/talk/gallery/4/1697_09_05_10_5_59_16.jpeg)


Title: Re: Basic Seamanship course
Post by: ForTuna on May 09, 2010, 18:53:26 CET
Well done guys!!! Fejnha captain L.L. ?


Title: Re: Basic Seamanship course
Post by: malvizzu on May 10, 2010, 05:35:53 CET
Cpt. LL hallejtha barra ma tmurx thawwad xi wires lil xi hadd!!  ;D ;D ;D


Title: Re: Basic Seamanship course
Post by: baghira on May 10, 2010, 07:00:09 CET
Isma captain LL trid tiltaqa maghna ghal drink qalet.........

Kif naghmlu???


Title: Re: Basic Seamanship course
Post by: malvizzu on May 10, 2010, 07:56:35 CET
Mhux xorta. Ara meta tkun tista' u mmorru wahda fost il-gimgha.


Title: Re: Basic Seamanship course
Post by: caldaland on May 10, 2010, 09:06:23 CET
hemm xi cans li xi hadd jitfa dak il-booklet tal-basic seamanship online sabiex dawk li ghadhom ma ghamlux il-course ikunu jistghu jistudjaw ftit qabel.


Title: Re: Basic Seamanship course
Post by: ForTuna on May 10, 2010, 17:18:19 CET
booklet ??? taf kemm gih pagni!!!! lol jiehu nofs il forum kieku


Title: Re: Basic Seamanship course
Post by: caldaland on May 10, 2010, 18:04:58 CET
ma kontx naf li ohxon hekk! tajtni gost mela!!!!!!!!!!lol


Title: Re: Basic Seamanship course
Post by: ForTuna on May 10, 2010, 19:11:16 CET
Ghamel bhalna ghaddas rasek u studja.........hahaha


Title: Re: Basic Seamanship course
Post by: Destination Sea on May 11, 2010, 20:19:43 CET
Baghira kieku kellek pipa kont qiesek popeye ;D


Title: Re: Basic Seamanship course
Post by: caldaland on May 11, 2010, 21:15:21 CET
iva fortuna,hekk nixtieq kieku,imma ghandi bzonn ktieb biex nistudja fuqu ,mhux hekk?


Title: Re: Basic Seamanship course
Post by: baghira on May 14, 2010, 08:41:08 CET
The certificates are ready guys.
I collected mine yesterday from villa portelli till 4:30pm (if i remember well)
You have to present your id card to colect.
Then i went to maritime, took also 2 photos and paid LM10.
Will collect my license next week. :-*


Title: Re: Basic Seamanship course
Post by: malvizzu on May 14, 2010, 09:51:13 CET
Thanks Baghira. I phoned midway this week and told me to phone again next week cause they weren't ready.


Title: Re: Basic Seamanship course
Post by: givella on December 19, 2010, 19:32:52 CET
Can anyone tell me were are the Maritime offices so that I can apply for the license. Do they need a copy of the basic seamanship certificate or just show them the original?


Title: Re: Basic Seamanship course
Post by: robby017 on December 20, 2010, 10:48:40 CET
they will take the original, so better keep a copy for yourself..... their offices are further in from valletta waterfront.... xatt l ghasara ta l gheneb if im not mistaken.


Title: Re: Basic Seamanship course
Post by: givella on December 26, 2010, 13:56:29 CET
Thanks, Robby017.
Went there and applied for the license. You were right, they wanted the original. It was useless urguing with them abou it. It was either a take it or levae it situation.
For me this is the first time I had to serander an original certificate. Nobody has ever demanded an original of a GCE, City & guildts, music,etc...
Only one thing to say .... Pajjiz tal Mickey Mouse.


Title: Re: Basic Seamanship course
Post by: robby017 on December 26, 2010, 14:48:35 CET
Quote
For me this is the first time I had to serander an original certificate. Nobody has ever demanded an original of a GCE, City & guildts, music,etc...
Only one thing to say .... Pajjiz tal Mickey Mouse.

i don't agree with you, because at the end of the day, you know they are providing you with the certificate to obtain your licence..... having the licence is a certificate in itself.


Title: Re: Basic Seamanship course
Post by: shanook on December 26, 2010, 17:15:15 CET
totally disagree rob. that certificate belongs to the individual and they should never take it away from you. I am not sure but if feels like they are doing an illegal thing to ask and keep in their possession an original certificate. they should keep a copy after they see the original or else accept one with a lawyer's stamp that it is a 'true copy of original'
givella is right to say'pajjiz tal mickey mouse with due respect to Walt Disney.


Title: Re: Basic Seamanship course
Post by: robby017 on December 26, 2010, 20:36:13 CET
mela ma nafx...... jien kuntent li ghandi il licenzja e basta....... zammejt kopja imma min dakinhar li gibtu, qatt ma reget rat id dawl t alla