Malta Fishing Forum

Main => General Discussion => Topic started by: robshel on May 25, 2010, 12:19:38 CETTitle: self starter
Post by: robshel on May 25, 2010, 12:19:38 CET
aw hbieb hemm xi hadd jaf jghidli min fejn insib nixtri self starter ghal suzuki 85hp..outboard ghax li ghandi qed idawwar ghajien qisu in nanna.......thanks


Title: Re: self starter
Post by: robby017 on May 25, 2010, 12:29:44 CET
cert li mhux mil battery ux!?


Title: Re: self starter
Post by: robshel on May 25, 2010, 14:22:06 CET
battery gdida imma qaluli wkoll biex niccekja il wires tal high tension min mal battery ghal mas self starter


Title: Re: self starter
Post by: camkev on May 25, 2010, 14:30:07 CET
Ma x biza,ghaddejt minna dik jien....ma stajtx insib x kin gara u flahhar sibt wire maqluh wara xi xahar n....Good Luck!


Title: Re: self starter
Post by: robshel on May 25, 2010, 14:39:31 CET
jien ha niprova nibdilhom issaraw ...avolja qtajt qalbi ta ghax jien ma tantx ninqala u nipreferi inqabbad lil xi hadd u nhalsu


Title: Re: self starter
Post by: camkev on May 25, 2010, 14:41:42 CET
Aw apparat biex ticcekja il high tension wires,ax dawk trid ticcekjom wiehed wiehed.


Title: Re: self starter
Post by: robshel on May 25, 2010, 14:59:06 CET
eh jien hsibt li naqla li hemm u nghael il godda ::)


Title: Re: self starter
Post by: robby017 on May 25, 2010, 15:12:55 CET
ara ukoll li it terminals issikati sew u il points li qabadt fit terminals huma 'nodfa' u ilequ.... ax dawn huma affarjiet li itelfu is sahha tal batterija sas save starter.


Title: Re: self starter
Post by: robshel on May 25, 2010, 15:29:07 CET
thanks hbieb ghada niprova u nkellimkom


Title: Re: self starter
Post by: robshel on May 25, 2010, 15:31:59 CET
lewwel li niprova tal battery ghax biex nibdel il cables nahseb li nharbat kollox
u ahjar nqabbad lil xi hadd kapaci


Title: Re: self starter
Post by: clutch_kick on May 25, 2010, 18:37:50 CET
Check the battery connection wires first. A dry joint, or a bad earthing is generally the problem.  Next, you should take out the starter, dismantle it, and give it a good service.  Generally the brushes are the number 2 culprit.

High tension wires are for ignition.  They transmit the high voltage from the Coil, to the plugs, so they have have no effect at all on a slow-turning, starter. Leave them alone.


Title: Re: self starter
Post by: ken82 on May 25, 2010, 21:45:50 CET
l starter ikun fih l bearings ukoll allura bearing igamjatha hija raguni ohra li jdur bil mod. M ilux grali hekk (fil karozza) hadtu ghand electrician tal karozzi u daru dawra tajba.

Li tista taghmel tiprova l battery fuq karozza u tara kif tistartja hux!!!!

f idejk


Title: Re: self starter
Post by: Destination Sea on May 27, 2010, 08:31:43 CET
bhala ma qallulek. ic checkja il battery terminals,l ewwel mibaghad ara li il wires huma
kollha nodfa ex wires ta l istarter etc. lis starter probabbli gghandhu bzonn sett bushes.
Dawn tista issibhom jew ghand il jupiteri (jftah xi jumejn fost il gimgha f ghodhu it tlieta u il hamis ghanikun) jew mecca jew gibhom min barra. tista tipprova ukoll ronnie tal gzira forsi isib set ta l isierra.