Malta Fishing Forum

Shore Fishing => General Questions => Topic started by: L-Ghaxqi on August 18, 2011, 07:23:03 CETTitle: imsell
Post by: L-Ghaxqi on August 18, 2011, 07:23:03 CET
l-imsell beda bhalissa u al xix tista tistad aktar bhalissa mill-art?


Title: Re: imsell
Post by: anti- on September 02, 2011, 09:09:56 CET
kont se nistaqsi l-istess mistoqsija : xi ħadd beda jara imsell jew? u x'daqs hu?


Jien s'issa għadni ma rajtx...


Title: Re: imsell
Post by: Granitu on September 03, 2011, 00:12:12 CET
msell bid dghajsa qed naqbdu kemm irridu. jien nistada 500m barra mill art kulma naqbad 10 al lixka pero dejjem nara qtajja ta 70-80 wahda

aw kocc kavalli ukoll al min jinterssah


Title: Re: imsell
Post by: anti- on September 03, 2011, 07:26:55 CET
Grazzi, id-dieħla nipprova mill-art b'tar-reel ghalihom u naraw.


Title: Re: imsell
Post by: mellieha on September 03, 2011, 11:03:28 CET
Kavalli hawn mux hazin din is sena fihom ftit moghdija taz zmien.


Title: Re: imsell
Post by: anti- on September 04, 2011, 09:43:17 CET
qabel ma mmur għall-imsell aħjar nikkonferma għandix kollox sew... mela -

ħa nistad b'tar-reel ħalli nkun nista nitfa ftit il barra u forsi ninzerta xi imsella naqra akbar, għandi sufrun boċċa 50 grams, imbaghad xlief ta' madwar 50 cm nylon 0.22mm u sunnara 10. X'tahsbu?

il-hxuna tal-lenza fir-rukkell ma nahsibx li taffettwa hafna ux?

Issa, kont qed nithajjar nistad bil-bacon, u ghandi 2 mistoqsijiet zghar -

1) dak bil-grass tal bacon biss tistadilhom jew anke bil-bacon stess?

2) u kif l-ahjar tilliskah?


Grazzi


Title: Re: imsell
Post by: Granitu on September 05, 2011, 07:40:05 CET
ma taghmilx effet bl opinjoni tieghi biex  tistadlu, pero kun af li l msella tmiss lixka zghira hafna biss!

jien ponta zghira ta xi mbarazz bhal gilda ta kavall u ekk li jkolli fuq d dghajsa dak l hin u nuza kemm ikolli xi haga fuq l ponta tas sunnara.

sunnara anke izghar ikunu tajbin pero harira nipprova nraqqaq naqa iktar .16mm - .14mm tajjeb


Title: Re: imsell
Post by: anti- on September 05, 2011, 07:44:37 CET
Grazzi, mela issa nipprova namel ftit xolfa irqaq u b'sunnara izghar, u nilliska bi ftit bacon jew hniex tal-korea.


Title: Re: imsell
Post by: anti- on September 13, 2011, 19:03:57 CET
xi ħadd ra imsell qrib l-art jew ghadhom 'il barra?


Title: Re: imsell
Post by: zghajru on September 14, 2011, 01:46:16 CET
adni lanqas rajt imsell sissa .. imma sawrell ijwa ta =D


Title: Re: imsell
Post by: kris on September 14, 2011, 13:26:49 CET
imsell aw ma l-art u kbar ax rajt illum hbib ;)


Title: Re: imsell
Post by: robby017 on September 14, 2011, 13:35:20 CET
sakhem tarhom xi lampuka.


Title: Re: imsell
Post by: kris on September 14, 2011, 14:26:54 CET
manahsibx li lampuka ha tidhol sliema creek robby  :P


Title: Re: imsell
Post by: bigboy on September 14, 2011, 14:27:54 CET
ajjat hafna


Title: Re: imsell
Post by: robby017 on September 14, 2011, 14:40:30 CET
jekk ma ssibx x tiekol barra tidhol kris...... kieku nghidlek, kien hemm sajjieda dawwru ma l 20 kaxxa lampuki (kavvetti ta l injam  kienu ghadhom) min quddiem il bajja tal mistra temmini? Kienu raw l lampuki twaffar, rejxula, qabdu wahda u dawru x xibka ma dik li qabdu...... ma nafx jiftakarax din l bigboy..... fin 90's kienet....   


Title: Re: imsell
Post by: bigboy on September 14, 2011, 14:49:42 CET
ijwa sihbi adom jsemmuwha ;)

Min quddiem il bokka tal port ta marsamxet gili dawruwha ukol ;)


Title: Re: imsell
Post by: kris on September 15, 2011, 07:16:04 CET
naqbel makom...da l-istagun stess rajt l-lampuki tigri wara l-mera xi 200m mil-art biss in-naha taghna. Rigward al-imsell li rajt kinu il gewwa minn tal captain morgan...