Malta Fishing Forum

Main => General Discussion => Topic started by: rodina on September 14, 2011, 13:48:59 CETTitle: sajb bil lejl
Post by: rodina on September 14, 2011, 13:48:59 CET
hi all!!! milix hafna nuza din il website u mil ftit li jkolli cans nidhol vera sibta interessanti.jien omm ta zewg titfal zghar u l unika passatemp li jikalmani wara gurnata qiebsa huwa is sajd pero il problema hi li ma ghandix min hu interessat f dan il passatemp alura niprova nistad mil ftit li naf  :-\ ,idecidejt li nmujr nistad bil lejl  bil qasba normali tal 5 metres go bahar ta 10 metri.tahsbu li  tajjeb dak il hin ghal dik it tip ta qasba? u x liska nista namel? gambli jew hniex? thanks hafna u prosit  ;)


Title: Re: sajb bil lejl
Post by: robby017 on September 14, 2011, 14:00:57 CET
filkas stad mal hajt bil hniex....... iktar ghandek cans hekk.... u alef taht il hajt ukoll halli jkun trail ta ghalf dejjem niezel mnejn ed tistad......


Title: Re: sajb bil lejl
Post by: robby017 on September 14, 2011, 15:07:41 CET
int fejn ed tistad? jekk 5 metri l barra hemm 10 metri fond, ed nassumi ed tistad min fuq xi tip ta moll.... jekk iva... stad skuntrata u ix xlief zommu daqs 1 foot il barra min mal moll......