Malta Fishing Forum

Main => Introductions & Newbie's Corner => Topic started by: barbagan on June 01, 2012, 18:17:08 CETTitle: Xi post tajjeb al mullet/xilep pls
Post by: barbagan on June 01, 2012, 18:17:08 CET
Nixtieq xi post tajjeb ax xilep u mullet, naf li armat tajjeb ax id darba lohra mort naqa sa ta'xbiex u qbadt 1 ta 500grms u hadt pjacir ta vera u illum amilt gurnata u qas bobinu 1, qed nalef bis sarda,gobon,halib u hobs. nistadlu bil pastella u bil farka. naf li il lixka qed tasal gol qih mhux tigi mikula miz zar. u armat b'sufrun 1 grm 4 combiet imqasmin fi 20-25cm. 1 ta 0.70 grms u 3 ta 0.10 grms halli tinzel bilmod snanar 1 minnom 12 u lohra 14. u qedin forma ta Y bilkontra 20-25 cms. mono 0.16 u flouro coating 0.12. u qieh ovjament nicekja li qed tajjeb.. uwekk jekk xihad jista jejni narma ahjar jew xi post ahjar min ta'xbiex/msida jew jista jkun ghalf? flouro coating mux carbon ax mr.fish ma kellux jista jkun habba ekk?

Jekk xihadd jghini naprezza hafna ty ghax da lahhar is sajd qed iggenini jerga..