Malta Fishing Forum

Shore Fishing => General Questions => Topic started by: ic-choks on October 15, 2014, 10:48:08 CETTitle: Mazra San Maison
Post by: ic-choks on October 15, 2014, 10:48:08 CET
hello guys m'hawnx xi hadd li jistgha jtini xi informazzjoni dwar il progett li ser isir f san mason il pieta,u x ser isir minnha li ghandna il mazra hemmek pls ??


Title: Re: Mazra San Maison
Post by: bigboy on October 15, 2014, 11:22:22 CET
xaktarx tibqa bir ras fidek habib


Title: Re: Mazra San Maison
Post by: bonell on October 16, 2014, 16:45:33 CET
Bhal BigBoy nahseb jien ukoll! lahjar tmur tkellem lil Transport Malta biex tkun cert...


Title: Re: Mazra San Maison
Post by: savioursajdbis on October 16, 2014, 16:55:33 CET
il mazra li andek ir registrata ? jek le zgur li mandekx cans al post alternativ


Title: Re: Mazra San Maison
Post by: tankard on October 16, 2014, 18:55:37 CET
Baga irregistrata tfisser li TM jafu bik u tawk permess temporanju biex torbot hemm. Issa tircievi karta mghand TM fejn ituk data sakemm tnehhi dghajsa u lbaga mn hemm. Wara ftit tircievi mghand I'll kumpanija privata li hadet I'll post u tistaqsik jekk intix interessat li torbod hemm bil hlas ovvjament. Jien ga ghaddejt min dan kollu meta kelli irmig registrat Ta Xbiex. Ghalxejn avukati u kummiedji ax ma ggibix zewg. I'll privat minjeddu jista joffrilek press ahjar min haddiehor al ftit snin talli kellek I'll baga hemm kif amlu lilna.