Malta Fishing Forum

Main => General Discussion => Topic started by: EmicMalta on February 17, 2015, 08:54:14 CETTitle: Console perspex
Post by: EmicMalta on February 17, 2015, 08:54:14 CET
Xtaqt insaqsi jekk tafux xi hadt jagweg il perspex tal console?


Title: Re: Console perspex
Post by: baghira on February 18, 2015, 14:18:19 CET
hemm wiehed il buskett... xih suppost ghadu jaghmel xi haga...
jismu lucu...
Imma trid tmur tkellmu


Title: Re: Console perspex
Post by: trist420 on February 22, 2015, 10:33:41 CET
charlie tal- buccaneer


Title: Re: Console perspex
Post by: Saltwater5 on February 23, 2015, 20:00:25 CET
jiena kont amilt il perspex ghand wiehed skyline birkirkara imma ghawwixtu jiena kont bil heat gun ta!! Dak tal buskett ma nahsibx li kien ghadu jahdem ta ghax kont icekjajt ghandu lewwel!!! nispera li kont ta ghajnuna


Title: Re: Console perspex
Post by: EmicMalta on February 26, 2015, 04:50:06 CET
Ad ma kellix cans niccekja ghand tal buskett, filkas ma ninqediex ninzel sand tal bucaneer. Grazzi