Malta Fishing Forum

Main => General Discussion => Topic started by: Pagellusn on November 28, 2015, 10:11:30 CETTitle: Klamari
Post by: Pagellusn on November 28, 2015, 10:11:30 CET
Tafu jekk bediex xi klamar jew sicca ghax din il gimgha qisu kesah naqrA grazzi


Title: Re: Klamari
Post by: Ruzett on November 28, 2015, 11:42:09 CET
Beda habib, beda


Title: Re: Klamari
Post by: Ruzett on December 03, 2015, 13:50:12 CET
Hawn xi hadd li uza l-lures il-godda tad-DTD 'Real Fish' mid-dghajsa? (jixbhu hafna l-hut ta' veru)
X'tahsbu dwarhom?


Title: Re: Klamari
Post by: Pagellusn on December 03, 2015, 17:48:51 CET
Tad dtd l orange u r roza tajbin zgur imma dawn tal kuluri qishom hut ma nafx .


Title: Re: Klamari
Post by: Ruzett on December 03, 2015, 17:52:30 CET
Iva dawk naqbad fuqhom, hawn xi hadd li pruvhom ir-'Real Fish'?


Title: Re: Klamari
Post by: slejni on December 28, 2015, 13:36:14 CET
Guys, kif tissugerixxu li narma ha mmur l ewwel darba mill art?


Title: Re: Klamari
Post by: camel10 on January 25, 2016, 09:50:29 CET
Slenja jiena ukoll nixtieq inkunn naf kif tarma ghal klamari imma jiena min fuq id dajsa. kieku naqra ghajnuna tkun ta hafna uzu u ma tahlix flus fil vojt f appart li ma jahdimx.


Title: Re: Klamari
Post by: thedude0078 on January 30, 2016, 12:09:25 CET
https://www.youtube.com/watch?v=HClJHx3tzYU


Title: Re: Klamari
Post by: slejni on February 01, 2016, 10:47:27 CET
camel10 jin minn fuq id-dghajsa kont nistad comba taht, u 3 jew 4 hutiet (jigs)... il fergha tal jig kont narmaha qasira hafna kwazi mal medda, u spazjati bejn wihed u ihor, pied....


Title: Re: Klamari
Post by: Ruzett on February 14, 2016, 16:56:52 CET
Ghadhom jinqabdu klamari bhalissa hbieb?


Title: Re: Klamari
Post by: Granitu on February 15, 2016, 09:51:02 CET
Jinqabad xi haga qijed imma mhemmx kwantitajiet kbar.


Title: Re: Klamari
Post by: Ruzett on February 15, 2016, 12:43:07 CET
Ma tantx kienet tajba din is-sena


Title: Re: Klamari
Post by: The_Gaffer on February 15, 2016, 22:25:51 CET
Din is sena disastru.  Milli naf jien, mill-art kien ahjar mill bahar.  Illum hrigna 6 daghjjes, lanqas missa wahda.


Title: Re: Klamari
Post by: Ruzett on February 16, 2016, 09:12:35 CET
Veru Gaffer, mill-art ma nqabdux xi hafna lanqas pero kienu ta' qies sabih.


Title: Re: Klamari
Post by: Granitu on February 16, 2016, 16:33:10 CET
Din is sena disastru.  Milli naf jien, mill-art kien ahjar mill bahar.  Illum hrigna 6 daghjjes, lanqas missa wahda.

gaffer go l art x xol qijed. Kollhu sparpaljat x xol imma emm messa.

Mhux temp tax-xitwa anqas - nhoss li jafftewa hafna jiena.


Title: Re: Klamari
Post by: Ruzett on November 22, 2017, 16:38:27 CET
Kif sejrin din is-sena hbieb?


Title: Re: Klamari
Post by: barracuda02 on November 27, 2017, 00:24:45 CET
Rajt Minn qabad.jien ma wahaltx wiehed ghadni.biss ma mmurx kuljum.


Title: Re: Klamari
Post by: ketitu on December 27, 2020, 17:08:48 CET
Laqas ghadom jinqabdu il klamari


Title: Re: Klamari
Post by: skip on January 10, 2021, 21:45:10 CET
Saw them being caught in Daylight off East Coast of Gozo, near Salt Pans over New Year


Title: Re: Klamari
Post by: Ruzett on February 07, 2021, 09:50:20 CET
Season started very poorly but the situation has improved over the last 2 weeks. Nice ones being caught from land. The usual hot places are not giving results as usual and one needs to find new places which are not fished too often.


Title: Re: Klamari
Post by: skip on February 24, 2021, 18:50:06 CET
Is it normal to be able to catch them from shore during the day?