Malta Fishing Forum

Main => General Discussion => Topic started by: albatros on April 24, 2016, 18:14:38 CETTitle: Ghajnuna fuq cover biex nghatti dghajsa pvc canvas
Post by: albatros on April 24, 2016, 18:14:38 CET
Qed nistaqsi jekk tafux bxi hadd tajjeb biex naghmel cover ghall frejgatina 14 pied.
jkun jinghalaq , nghatti dghajsa kolla meta nhalliha fuq l rmigg.

mportanti li jghamel xol pulit.
Grazzi


Title: Re: Ghajnuna fuq cover biex nghatti dghajsa pvc canvas
Post by: ganni on April 25, 2016, 07:08:58 CET
Tieghi ghand certu wiehed Claudio il-Mosta ghamiltu.  Fi triq l-siperanza hdejn il-kappella tal-isperanza qieghed.


Title: Re: Ghajnuna fuq cover biex nghatti dghajsa pvc canvas
Post by: malvizzu on April 25, 2016, 10:25:59 CET
Jien meta kelli l-frejgatina ghand Gomez Blancho kont hdimt. Ma kellix indima

http://gomezblancobros.com/index.html


Title: Re: Ghajnuna fuq cover biex nghatti dghajsa pvc canvas
Post by: albatros on April 26, 2016, 07:19:46 CET
Grazzi hbieb naprezza.


Title: Re: Ghajnuna fuq cover biex nghatti dghajsa pvc canvas
Post by: baghira on April 26, 2016, 08:18:52 CET
Jien ghand wiehed joe il mosta hdimt. Jahdem part time imma fih tip u xol tajjeb. Jekk trid thallas sewwa hemm joe upholstery valley road b kara, imma very expensive, very good work. Hemm wiehed iehor il hamrun professjonali immens u flus normali wara il knisja, numru ingiblek jekk jinteressak.


Title: Re: Ghajnuna fuq cover biex nghatti dghajsa pvc canvas
Post by: albatros on April 26, 2016, 12:51:23 CET
Claudio mosta mort sibtu, imma ghandu hafna xol. Ghall gunju jaqdini forsi.
Baghira jekk ghandek xi numru ta joe nirringrazzjak.


Title: Re: Ghajnuna fuq cover biex nghatti dghajsa pvc canvas
Post by: gentedimare on April 29, 2016, 11:36:05 CET
99829837 - Joe il-ggant xoghol tajjeb hafna bi prezzijeit baxxi hafna


Title: Re: Ghajnuna fuq cover biex nghatti dghajsa pvc canvas
Post by: albatros on May 06, 2016, 06:58:40 CET
Grazzi hafna ta l ghajnuna, mort ghand gomez u hlist, xol sabih mhux gholi fejn joe upholsteryta valley road msida. Nofs il prezz. Thanks


Title: Re: Ghajnuna fuq cover biex nghatti dghajsa pvc canvas
Post by: joe on May 22, 2016, 17:49:29 CET
jek andek daysa mien ta peter andi wihed gdied fjamant ta fregatina ta 14  adu gol borza qad ma wzajtu tel 77496863


Title: Re: Ghajnuna fuq cover biex nghatti dghajsa pvc canvas
Post by: Destination Sea on June 01, 2016, 20:27:49 CET
Ipprova il Frans il mosta.. jahdem xoghol lil builders lokali.  no 7993 1846  vicin tal jupiter (premier cars). mir roundabout int w  nizel ghal mosta  l ewwel dahla fuq il lemin .(hija one way ghalek tris tuza it tieni w d dur.