Malta Fishing Forum

Boat Fishing in Malta => Offshore & Coastal Boat Fishing => Topic started by: Pagellusn on August 01, 2016, 19:51:26 CETTitle: Rixa
Post by: Pagellusn on August 01, 2016, 19:51:26 CET
Nixtieq narma naqra rix jew lures biex inrejjixhom bid dajsa in naha ta san pawl il bahar.tistu tatuni parir kif narma naqa ghal dan iz zmien tas sena . Ujien ser inkun qed inrejjex fuq idejja. Grazzi


Title: Re: Rixa
Post by: burqax zghir on August 06, 2016, 09:14:54 CET
minix xi wihed li nifhem hafna, pero mil-ftit li naf bhalissa jin narma b main line ta 0.50 u t tarf ta 0.25 fluorocarbon u bhala rix nuza lure ta 3 cm strike pro u rixa bajda 5cm. hut kbir qatt ma qbadt pero fuq din s setup hafna drabi naqbad sawrell, xi strilja u anke xi kahlija. bhal dan z zmien tas sena dawk liktar hut li jinqabdu nahseb, pero la jidhol z zmien, ekk al ottubru u novembru jibdew jinqabdu hut differenti u s setup jinbidel. dan dejjem mill ftit li naf jin, cert li aw min jista jejnek iktar minni  ;D


Title: Re: Rixa
Post by: markmalta on August 06, 2016, 12:39:08 CET
Sew qallek il burqax. Jien nuza set up similli hafna, pero flok strike pro nuza pinns minnow 5 cm tal yo-zuri. :) Jekk trejjex kif qallek hu ghandu jmissek xi haga ;) Good luck! Jista jmissek xi lizz, spnott u anke briqex u skwami u cervjol!!


Title: Re: Rixa
Post by: Pagellusn on August 06, 2016, 16:08:30 CET
Ok grazzi mela niprova narma ek. U il huta x kulur lahjar li nixtrija u nghamel xi comb grazzi


Title: Re: Rixa
Post by: markmalta on August 06, 2016, 19:15:55 CET
Jien red head nuza, gifiri tkun bajda u rasa hamra.. comba jien nuza ta 75g, pero dak ara inti, jekk tara ifawwar fiol wicc tuza xej, jekk tarah mejjet prova comba :) Goodluck e!! J'Alla taqbad u tiehu gost :)