Malta Fishing Forum

Shore Fishing => Squid & Octopus Fishing => Topic started by: Ruzett on October 07, 2016, 10:46:26 CETTitle: Klamari 2016/2017
Post by: Ruzett on October 07, 2016, 10:46:26 CET
Kif sejrin s'issa? Dan it-temp shun nahseb li se jtellef xi ftit.


Title: Re: Klamari 2016/2017
Post by: Ruzett on October 09, 2016, 11:19:33 CET
Mela hadd ma qed imur jistad jew?  ??? Jien qbadt 6 ilbierah.


Title: Re: Klamari 2016/2017
Post by: Ruzett on October 09, 2016, 20:17:44 CET
3 ohra llum. Kien hemm hafna kurrent.


Title: Re: Klamari 2016/2017
Post by: rednaell on October 10, 2016, 08:41:38 CET
min fuq l`art xejn nahseb sissa ux ? adhom fil fond nahseb


Title: Re: Klamari 2016/2017
Post by: sajjied jr on October 16, 2016, 13:58:02 CET
Jien minn fuq l-art smajt li bdew jinqabdu. Kurzita, kif l-ahjar tistad meta jkun naqa rih mhux hazin? L-isquid jig nibda narahha ddum hafna biex tereq u ma nkunx cert xinu l-ahjar li naghmel.


Title: Re: Klamari 2016/2017
Post by: Ruzett on October 18, 2016, 10:07:53 CET
Bid-dghajsa hawn min inizzel bozza zghira tteptep ftit 'il fuq mill-krapar biex tattira l-klamari?


Title: Re: Klamari 2016/2017
Post by: baghira on October 18, 2016, 10:54:03 CET
dejjem nghid nipprova u qatt ma ghamilta biex nghidlek


Title: Re: Klamari 2016/2017
Post by: Granitu on October 18, 2016, 16:22:44 CET
Bid-dghajsa hawn min inizzel bozza zghira tteptep ftit 'il fuq mill-krapar biex tattira l-klamari?

Jin l bozza tteptep ghandi, qatt ma sibthom tajbin.

F certi kundizzjonijiet starlight tajba, imma mhux dejjem


Title: Re: Klamari 2016/2017
Post by: Ruzett on October 18, 2016, 20:17:11 CET
Grazzi Granitu


Title: Re: Klamari 2016/2017
Post by: Granitu on October 24, 2016, 12:13:55 CET
Grazzi Granitu

Ta xejn.

Jin s sibt pruvajt naqra ghal klamari lejn n nahat ta tas sliema . Ma qbadniex 1. Minn nahat tas south naqbdu xi haga qedin pero xejn ta kwantita kbira


Title: Re: Klamari 2016/2017
Post by: Ruzett on October 24, 2016, 17:55:41 CET
Jien hrigt darbtejn ghalihom minn naha ta' fuq u qbadt 11 b'kollox, imhalltin bhala qies. Minn San Pawl smajt li sejrin tajjeb.


Title: Re: Klamari 2016/2017
Post by: Ruzett on November 17, 2016, 15:49:20 CET
F'Ottubru saru sajdiet sbieh mill-art u l-klamari kienu ta' qies kbir allavolja ghadu kmieni :)


Title: Re: Klamari 2016/2017
Post by: Granitu on November 18, 2016, 09:04:12 CET
F'Ottubru saru sajdiet sbieh mill-art u l-klamari kienu ta' qies kbir allavolja ghadu kmieni :)

Klamari qed jinqabdu


Title: Re: Klamari 2016/2017
Post by: Ruzett on November 18, 2016, 09:22:59 CET
Iva Granitu, sena ahjar minn ohrajn din


Title: Re: Klamari 2016/2017
Post by: Granitu on November 22, 2016, 09:28:05 CET
Iva Granitu, sena ahjar minn ohrajn din

L fatt li qed taghmel ftit Xitwa fl ahhar ghamlet differenza. L klamari telghu mill fond, pero xorta ghadu ma dahalx sewwa go l art


Title: Re: Klamari 2016/2017
Post by: Kevin G on November 22, 2016, 10:09:35 CET
il-hadd mort qas hadd ma ha messa sas 7pm


Title: Re: Klamari 2016/2017
Post by: slejni on November 24, 2016, 08:11:11 CET
Jien hrigt it tnejn u lanqas messa.... ifhem kien hemm daqxejn kurrent u imbatt....


Title: Re: Klamari 2016/2017
Post by: Ruzett on November 25, 2016, 12:25:08 CET
Mill-art sejrin ahjar nahseb jien...


Title: Re: Klamari 2016/2017
Post by: Kevin G on November 28, 2016, 10:08:50 CET
skond fejn ax mort sija wihed qbadt mil-art...


Title: Re: Klamari 2016/2017
Post by: Jaws on December 21, 2016, 19:45:48 CET
Hbieb, mill art, jekk il bahar ikun hemm ic caqliq u l imbatt jaqaw mhux tajjeb? Ghax ghamilt saghtej ma messnix wiehed


Title: Re: Klamari 2016/2017
Post by: msell on December 23, 2016, 06:37:48 CET

gieli taghmel hames sighat u minn fuq dghajsa qed nejdlek u taqbad 1 biss ghax ikun hemm hafna current ahsipara minn fuq l art, my friend.


Title: Re: Klamari 2016/2017
Post by: drew13 on December 26, 2016, 10:56:48 CET
Ci hadd ghamel sajda tajba mill art ?


Title: Re: Klamari 2016/2017
Post by: drew13 on December 26, 2016, 10:57:37 CET
Xi *


Title: Re: Klamari 2016/2017
Post by: Ruzett on January 02, 2017, 16:14:28 CET
Din is-sena ninsab imhabbat hafna minhabba l-ezamijiet u mhux qed ikolli cans immur ghall-klamari. Imma rajt ritratti ta' qabdiet sbieh mill-art. Issa t-temperatura keshet sew.


Title: Re: Klamari 2016/2017
Post by: Kevin G on January 03, 2017, 15:05:21 CET
qabda il-birah mil-lart 0


Title: Re: Klamari 2016/2017
Post by: Ruzett on January 04, 2017, 20:16:57 CET
Ghal darb ohra Kev, jien ma jtinix immur f'dan il-bard lanqas kieku ghandi cans. Din is-sena kiesha aktar minn ohrajn u ma rridx nirriskja niehu xi rih ghal zewg klamari.


Title: Re: Klamari 2016/2017
Post by: Ruzett on February 21, 2017, 16:58:04 CET
Hemm xi cans li niehu xi messsa mill-art bhalissa jew?


Title: Re: Klamari 2016/2017
Post by: gozitano on February 23, 2017, 11:37:09 CET
jekk trid xi messa oqod fis sodda :)