Malta Fishing Forum

Main => Information => Topic started by: robby017 on March 22, 2018, 12:17:58 CETTitle: URGENT - Applications for Recreational Fishing of Bluefin Tuna 2018
Post by: robby017 on March 22, 2018, 12:17:58 CET
Source : Federazzjoni ta l-Ghaqdiet tas-Sajjieda Dilettanti Malta

Applikazzjonijiet ghall-licenzja ghall-sajd tat-tonn minn sajjieda rikreazzjonali

Applikazjonijiet minn sajjieda rikreazzjonali li jixtiequ japplikaw ghall-licenzja ghal sajd tat-tonn ser jibdew jintlaqghu mid-dipartiment tas-sajd fl-Ghammieri minn nhar it-Tnejn 26 ta Marzu 2018.

L-applikazzjonijiet jistghu jingabru mill-istess dipartiment tas-sajd fl-Ghammieri. Flimkien ma l-applikazzjoni importanti li min japplika jipprezenta kopja ta l-ID Card (zewg nahat), cheque ta 20 u kopja tac-certifikat tad-dghajsa.. L-applikant jista jiehu dawn id-dokumenti mieghu u jimla il-formola ta l-applikazzjoni dak il-hin stess li jigborha.

Ghal aktar informazzjoni wiehed jista jcempel lid-dipartiment tas-sajd.

*******************************************************

Applications for a licence for tuna fishing by recreational fishermen.

Applications for a licence for tuna fishing by recreational fishermen will start to be accepted by the fisheries department in Ghammieri as from Monday 26th March 2018.

Together with the application, the applicant must provide a copy of his ID card (both sides), a cheque for 20 and a copy of the boat licence. The applicant can take these documents with him when collecting the application form from the fisheries department. The application form can be filled up when collecting it.

For further information one can contact the fisheries department.


Title: URGENT - Applications for Recreational Fishing of Bluefin Tuna 2018
Post by: robby017 on March 26, 2018, 07:38:25 CET
2018 application


Title: URGENT - Applications for Recreational Fishing of Bluefin Tuna 2018
Post by: Moonwalker on March 31, 2018, 21:52:16 CET
Thanks.


Title: Re: URGENT - Applications for Recreational Fishing of Bluefin Tuna 2018
Post by: stifniw on April 17, 2018, 14:25:00 CET
A bit late but is this still open?


Title: Re: URGENT - Applications for Recreational Fishing of Bluefin Tuna 2018
Post by: Kevin G on April 18, 2018, 07:10:11 CET
nop, closed on 13th April


Title: Re: URGENT - Applications for Recreational Fishing of Bluefin Tuna 2018
Post by: jeremy on July 10, 2018, 22:05:44 CET
beda xi wiehed mal gaggeg ta hurds bank jew??


Title: Re: URGENT - Applications for Recreational Fishing of Bluefin Tuna 2018
Post by: robby017 on July 12, 2018, 08:34:02 CET
mhux gejjin dis sena, marru grecja holiday minflok


Title: Re: URGENT - Applications for Recreational Fishing of Bluefin Tuna 2018
Post by: Kevin G on July 13, 2018, 10:02:22 CET
kultant jidher xi wihed