Malta Fishing Forum

Boat Fishing in Malta => Trolling => Topic started by: stifniw on April 26, 2018, 17:09:46 CETTitle: Trolling / trejjex
Post by: stifniw on April 26, 2018, 17:09:46 CET
Gheziez dilettanti, hawn xi hadd jghidli x’jahseb fuq trejjex bhalissa? Jista imiss xi haga dan iz-zmien? M’iniex infittex li niftah fishing shop. Jekk hemm cans ta huta wahda f’10 sieghat happy xorta. U jekk iva x’tip ta huta jista ikun hawn dan iz-zmien kwazi bidu ta mejju.


Title: Re: Trolling / trejjex
Post by: robby017 on April 27, 2018, 11:02:04 CET
skond fej ser tmur u x dajsa ghandek....... jek toqod max xatt spinner zghira jew lure zghira hemm cans ta xi kahlija, lure iktar kabbarija max xatt taf issib xi plamtu jew lizz....  u jekk taqla tikka l barra taf ssib xi tumbrell


Title: Re: Trolling / trejjex
Post by: robby017 on April 27, 2018, 11:07:17 CET
for further information you can also recur to the guidebook Sajd Bir-Rixa written by forum member Jonathan.


Title: Re: Trolling / trejjex
Post by: stifniw on May 01, 2018, 11:27:43 CET
Thanks robby,  ghandek ragun. Issa zidt signature imma ghadni gdid aw u ma kontx naf kif tahdmu. Qaluli issa alungi l-ahjar.


Title: Re: Trolling / trejjex
Post by: robby017 on May 03, 2018, 13:52:30 CET
Alungi will be very far out for now, easily 35-45 miles plus.... water temperature has to increase before they come closer to our shores to mate & feed