Malta Fishing Forum

Shore Fishing => Ledgering => Topic started by: kristofer on May 09, 2008, 23:32:32 CETTitle: paternosters for night fishing
Post by: kristofer on May 09, 2008, 23:32:32 CET
hey guys ml mort nistad dan il lejl imma andi problema. jien al bil lejl nuza paternoster biex nistad u namlu bi xlief 25. gili dan ix xleif jinqata meta inwaddab nixtieq inkun naf jekk nistax namel il il medda ta xi 0.35mm u i brazzol 0.25mm, tahsbu li tjb ekk?


Title: Re: paternosters for night fishing
Post by: The_Gaffer on May 12, 2008, 05:24:56 CET
Medda ta .35mm u brazzol ta' .25mm nahseb li tajjeb ghal bil-lejn.  Fil-ghaxija mhux daqstant jidher ix-xlief, specjalment fil-fond.  Jekk ikun dawl ta qamar, jaf jirrefletti naqa ix-xlief.  Ghazel kulur newtrali ghal medda.