Malta Fishing Forum

Boat Fishing in Malta => Offshore & Coastal Boat Fishing => Topic started by: LapsiBoy on September 15, 2008, 00:48:49 CETTitle: Imsell
Post by: LapsiBoy on September 15, 2008, 00:48:49 CET
Hey Guys,
                Sunday i went for lampuki bil konz and i saw a couple of nc (huge) imsell jumping in the surface...what kind of lure do you think is most suitable for that kind of fish ..i am thinking ..either rixa bajda tal kahli ...or rixa tal lampuki ...or even maby a popper ?? i dont know but seeing them in action in the see realy got me enthused to catch one  :)


Title: Re: Imsell
Post by: MartinB on September 15, 2008, 03:08:08 CET
Hi LapsiBoy,
        Try the Yamashita 'Tight Slalom' lure (Mr.Fish stocks them for sure) in the silver colour http://wizardtackle.com.au/YamashitaTightSlalom.html as ive caught quite a few nice sized imsell with it whilst supposedly spinning for 'cuda's.I think might also be good for trolling on or close to the surface from a boat  :) Even like you said rixa tal-kahli would probably work well i think.


Title: Re: Imsell
Post by: LapsiBoy on September 15, 2008, 09:40:50 CET
Ok martin i will try it out , 10x :>


Title: Re: Imsell
Post by: Perla 165 on September 15, 2008, 10:04:46 CET
lapsi boy qat ma qbat fuq ir rixa ta cervjol? limsell li dejjem qbadna ahna fuq tal kahli izda meta jkunu qedin induru ar xi carvjola gieli wahalna xi wahda ukoll. gd lck m8 : )


Title: Re: Imsell
Post by: camkev on September 15, 2008, 13:21:59 CET
I used to fish for imsell with my dad a few years ago.He used strips of bacon.Dont know if they still use them ???


Title: Re: Imsell
Post by: bigboy on September 15, 2008, 13:27:13 CET
 
 Meta trid imorru namlu sajda ghalih kevin ;) ghandi post ghalih bomba


Title: Re: Imsell
Post by: LapsiBoy on September 15, 2008, 13:55:12 CET
Lili ma tohodnix darba bigboy  :P isma brixa tal kahli tistadlu bigboy?


Title: Re: Imsell
Post by: bigboy on September 15, 2008, 14:01:08 CET
jien lil min ma jafx nihu mhux lil min jaf hafna ;)


Title: Re: Imsell
Post by: LapsiBoy on September 15, 2008, 14:06:30 CET
kiku mux ed nistaqsik :) jin qatt ma mort al limseel bir rixa..kiku ma kontx namila din il conversation :p taf kemm taf qatt ma taf xej


Title: Re: Imsell
Post by: Perla 165 on September 15, 2008, 14:35:34 CET
igifiri bigboy lili tohodni :P ax jien dejjem nistaqsi :P ic cajt apparti,l-imsell xpost jipreferi tipo fejn insibuh? jew bhal lizz ipassi?


Title: Re: Imsell
Post by: camkev on September 15, 2008, 15:36:49 CET
Qed twaqqani an nejk issa bigboy!!!!!!!


Title: Re: Imsell
Post by: Perla 165 on September 15, 2008, 15:42:58 CET
hahahahah lol gabek li ma taf xejn hux ax jien hekk fimta :P nicajta m8


Title: Re: Imsell
Post by: shanook on September 15, 2008, 16:53:23 CET
ghal imsell konna nuzaw qisa bicca kirxa minghajr snanar. Kien jehel mahha minn sninu meta ittellu kemm tfarfru u terga tistad b'istess bicca.......


Title: Re: Imsell
Post by: bigboy on September 15, 2008, 17:09:42 CET
leeeee kevin ma ridx infisser ekk hux umbad nejdlek x ridt infisser f widnejk ;)


Title: Re: Imsell
Post by: ciappinu on September 15, 2008, 18:17:15 CET
L-imsell jien kont iffissat fuqu. Hemm erba modi kif taqbdu.

1. Trejjex bi spinner tleqq. Gieli jahbat fuq rixa bajda u tal lampuki wkoll.
2. Rixa specjali bla snanar illi tkun mamul mil-parti is-soft tal vecro. Peres li is-snien ta l-imsell qisom il-parti l-opposta tal vecro, jehel maghha! Din tkun qisa daqxejn ikkulurita.
3. Qazba 4 meters, xlief .20mm, sunnara 10 jew 12. Sannar bicca laham tac-cawl, u mexxija fuq il-wicca ta l-ilma biex taghmel rima. Dan hu l-aqwa metodu u gieli imlejt barmil.
4. Sannar nofs kurunella fuq qazba tar-reel b'suffrun, pied taht l-ilma, u waddab.Title: Re: Imsell
Post by: Perla 165 on September 15, 2008, 18:31:31 CET
10x man vera interesanti...... imma dawn bxi post jew tinzertahhom ezempju...?


Title: Re: Imsell
Post by: busumark on September 15, 2008, 18:38:06 CET
anke issib tixtri qisu spag ikun apposta kemm torbtu max xlif. imma jekk isannar bicca grass tal bacon jew bicca vopa jew gamblu tajjeb. meta ma jibqax imisek ibdel l liska u tara kif taqbad 4 ohra


Title: Re: Imsell
Post by: SPITEC on September 15, 2008, 18:38:51 CET
Bil-qasba ta l-idejn sabiha wisq imma ghax tara l-action kollha.Hafna drabi jekk tkun mill-art trid tuza harira fina l-ahhar bicca ax tikxfek u tibdel s-sunnara ta spiss ax l-ahhar bicca tax-xlief tigi dajfa hafna bi sniena ax jaqtaw.


Title: Re: Imsell
Post by: busumark on September 15, 2008, 18:46:13 CET
meta tistad btal idejn dejjem mur fpost li r rih ikun min warajk. u jekk jista ikun s sunara biss tkun go lilma meta tmexijilu


Title: Re: Imsell
Post by: SPITEC on September 15, 2008, 18:48:52 CET
U l-lixka ta maha insejta Busumark!!! ;D


Title: Re: Imsell
Post by: LapsiBoy on September 15, 2008, 23:58:45 CET
10x guys info interesanti hafna :)


Title: Re: Imsell
Post by: busumark on September 16, 2008, 08:47:12 CET
iva trid tamel l liska ukoll. kont insejt :)


Title: Re: Imsell
Post by: rammx on September 16, 2008, 09:33:34 CET
limsell tajjeb bix tistad al tal qieh???? apparti xi gringu jew morina ...emm cans li jmissek xi sargu jew ek?


Title: Re: Imsell
Post by: rob1974 on September 16, 2008, 09:43:45 CET
What is kurunella??
 ???
Rob


Title: Re: Imsell
Post by: LapsiBoy on September 16, 2008, 13:02:13 CET
tib ta huta zajra tipo vopa imma mux ezatt ...blingliz (common sand smelt) tikber xi 10cm max gili juzawa al pulpeti u jaqbduwa bit-terrieha ..tghix fil baxx.


Title: Re: Imsell
Post by: LapsiBoy on September 16, 2008, 13:03:18 CET
Rammx ..limsel jin qatt muzajtu al qih ..pero bhala liska hajja (trolling) al xi lampuka imdaqsa jew xi accola bulija nismahom jejdu


Title: Re: Imsell
Post by: rammx on September 16, 2008, 13:13:14 CET
10x lapsiboy... lahjar li nista namel li niprova umbad naraw :) :) :)


Title: Re: Imsell
Post by: LapsiBoy on September 16, 2008, 13:20:31 CET
Ml dejjem tajjeb li tesperimenta ramxx ax jek ma tiprovax mux ha titalem ! ;) umbad ejdilba naqa ir rizultat...ifimni xorta laham ha titfalom il hut imma mux daqsekk populari..pero mu haj kun gara xej bili tiprova


Title: Re: Imsell
Post by: rammx on September 16, 2008, 13:26:25 CET
bil haj irrid nibda nesperimenta (about time)ax bil lejl bil lixka mejta xeba mrejjen taqbad..issa filkaz nejdlek.. :) inkun hafna lapsi jien


Title: Re: Imsell
Post by: LapsiBoy on September 16, 2008, 13:29:12 CET
Jin andi garrax lapsi fuq gewwa imma fux fej il parati ..andna kajjik 13 ft..il liska hajja dejjem differenti mil mejjet uxx ax il hut li ikun makak trid tiprova ''titnejjek bih'' 


Title: Re: Imsell
Post by: rammx on September 16, 2008, 13:37:09 CET
fimt fejn ...jien inkun hafna fejn habib tijej andu il kamra kif tinzel it tarag (bertu)...


Title: Re: Imsell
Post by: LapsiBoy on September 16, 2008, 14:02:35 CET
Jek narah xaktarx nafu specjalment missieri ...dak omru u zminu emm missieri uanke in nannu..tas seysey ahna pawlu missieri


Title: Re: Imsell
Post by: EmicMalta on September 16, 2008, 15:02:44 CET
Do you know me Rammx??? bertu I know him well and even he does


Title: Re: Imsell
Post by: rammx on September 17, 2008, 07:11:01 CET
awww man...uzgur li nafek...jien jisimni bhalek...u kont muzew mijek :)


Title: Re: Imsell
Post by: busumark on September 17, 2008, 17:10:32 CET
qatt ma qbadna xejn ahna blimsell meta iliskajnih fil konz tal qih


Title: Re: Imsell
Post by: Granitu on September 17, 2008, 19:44:28 CET
darba ghamilta liska jien ghal lampuki... kien msell zghir..... qbadna hafna lampuki ta daqs sabih meta haddiehor bil lures ma qabad kwazi xej


Title: Re: Imsell
Post by: EmicMalta on September 30, 2008, 07:51:37 CET
What should one use to troll for imsell?


Title: Re: Imsell
Post by: Kaptan Jr on September 30, 2008, 07:58:18 CET
Last week I caught imsell with a pins minnow and also with very small plastic squid(white or blue). I used 18mm line and a small weight 0f 20gr 3 fathoms(qami) infront of the lure.


Title: Re: Imsell
Post by: SPITEC on September 30, 2008, 09:23:13 CET
I prefer small small white grubs the ones they use for kahli.


Title: Re: Imsell
Post by: placebo on September 30, 2008, 18:25:37 CET
for imsell preferablu use pieces of bait (shrimps, korean shrimps etc....)

with a lure you catch but is not so productive. Many times you get bites but no catches.

As lures it is advisable to use any small lures available. I find the saltwater flies (from EBAY) very very good.