Malta Fishing Forum
International Game Fish Association
News:
 
*
Latest Gallery Pictures


Pages: [1] 2 3 ... 10
 1 
 on: Yesterday at 12:17:58 
Started by skip - Last post by robby017
Source : Federazzjoni ta l-Ghaqdiet tas-Sajjieda Dilettanti Malta

Applikazzjonijiet ghall-licenzja ghall-sajd tat-tonn minn sajjieda rikreazzjonali

Applikazjonijiet minn sajjieda rikreazzjonali li jixtiequ japplikaw ghall-licenzja ghal sajd tat-tonn ser jibdew jintlaqghu mid-dipartiment tas-sajd fl-Ghammieri minn nhar it-Tnejn 26 ta Marzu 2018.

L-applikazzjonijiet jistghu jingabru mill-istess dipartiment tas-sajd fl-Ghammieri. Flimkien ma l-applikazzjoni importanti li min japplika jipprezenta kopja ta l-ID Card (zewg nahat), cheque ta 20 u kopja tac-certifikat tad-dghajsa.. L-applikant jista jiehu dawn id-dokumenti mieghu u jimla il-formola ta l-applikazzjoni dak il-hin stess li jigborha.

Ghal aktar informazzjoni wiehed jista jcempel lid-dipartiment tas-sajd.

*******************************************************

Applications for a licence for tuna fishing by recreational fishermen.

Applications for a licence for tuna fishing by recreational fishermen will start to be accepted by the fisheries department in Ghammieri as from Monday 26th March 2018.

Together with the application, the applicant must provide a copy of his ID card (both sides), a cheque for 20 and a copy of the boat licence. The applicant can take these documents with him when collecting the application form from the fisheries department. The application form can be filled up when collecting it.

For further information one can contact the fisheries department.

 2 
 on: March 21, 2018, 10:55:34 CET 
Started by skip - Last post by Moonwalker
Have the applications got out for this year please?

 3 
 on: March 13, 2018, 10:44:07 CET 
Started by thedude0078 - Last post by thedude0078
Hello ..hawn xi hadd jaf kif trid tistad ghal kavalli jew lacci? bil lejl trid tmur b'xi dawl jew tista bil jigging? hemm xi post tajjeb?

 4 
 on: February 24, 2018, 17:12:19 CET 
Started by Chris1982 - Last post by Ruzett
Ghandek punt. Mela sakemm m hemmx xi sistema ohra li ma nafx biha jien bilfors bl iswivels trid tahdem.

 5 
 on: February 20, 2018, 22:37:20 CET 
Started by Chris1982 - Last post by Chris1982
Bid dropper loop nibza li peress li jkun hemm hafna mal medda ix xlif jiddajjef.

 6 
 on: February 20, 2018, 22:29:37 CET 
Started by JBM - Last post by JBM
Hi all,

I've been looking up information about spinning and deciding on what gear to get, and although it looks like good fun, success rates in Malta seem to be quite poor in general from the old posts on this forum. My main concern is whether it is actually worth getting started in the first place.

Would it perhaps make more sense to set up for ultra light spinning instead, possibly with a higher chance of catching something such as bream or blue runner for example?

I'll mainly be sticking to the stretch of coast between St Julians and Baħar iċ-Ċagħaq.

Thanks for your time.

 7 
 on: February 20, 2018, 15:20:44 CET 
Started by bahri - Last post by ken82
jekk ghandek tat tumbrell tajba xorta. meta mmorru ghat tumbrell spiss qbadna xi kubrita

Dwar hxuna u hekk ma nafx nghidlek

 8 
 on: February 20, 2018, 11:59:10 CET 
Started by Chris1982 - Last post by Ruzett
Qatt ma stadt ghat tumbrell imma kieku jien nuza d-Dropper Loop. Tigi forma ta' holqa imbaghad taqta x xlief minn hdejn l ghoqda u tohrog fergha mill medda stess. Jekk tuza frieghi separati nahseb li trid tuza 3 way swivel.

 9 
 on: February 16, 2018, 10:37:56 CET 
Started by Chris1982 - Last post by Chris1982
Hi, hawn xi hadd jista jghini kif narma rixa ghat tumbrell?  L ikbar dilemma hi kif norbot il frieghi mal medda. Hawn min jghidlek bil kollha, holoq, swivels etc... Jista xi hadd jghini please?

 10 
 on: February 12, 2018, 21:53:07 CET 
Started by bope - Last post by vlado61
Good luck indeed! Have you tried it?

Pages: [1] 2 3 ... 10
Recent Posts
[Yesterday at 12:17:58]

[March 13, 2018, 10:44:07 CET]

[February 24, 2018, 17:12:19 CET]

by JBM
[February 20, 2018, 22:29:37 CET]

[February 20, 2018, 15:20:44 CET]

[February 12, 2018, 21:53:07 CET]

[January 30, 2018, 09:53:15 CET]

[January 02, 2018, 19:59:12 CET]

[December 24, 2017, 11:27:30 CET]

by skip
[December 09, 2017, 08:27:07 CET]

[November 27, 2017, 00:24:45 CET]

[October 16, 2017, 18:21:56 CET]

[September 06, 2017, 13:46:48 CET]

[August 28, 2017, 07:36:28 CET]

[August 09, 2017, 15:01:11 CET]
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines | TinyPortal v0.9.8 © Bloc

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM