Alungi Permess - Albacore Permit

Started by Ruzett, May 03, 2022, 12:33:55 CET

Previous topic - Next topic

Ruzett

Hbieb, is-sajda rikreazzjonali ghall-alungi se tigi bil-permess minn din is-sena. Hudu nota ta' din l-informazzjoni:

- Registrazzjoni: EUR 20 sal-15 ta' Mejju 2022.
- Massimu ta' 3 alungi kull dghajsa kull gurnata.
- M'hemmx kwota.
- M'hemmx bzonn ta' tagging.
- M'hemmx bzonn li tinforma lill-Fisheries li diehel b'qabda.

Biex tapplika ghall-permess, nizzel il-mobile application tal-Malta Fisheries & Aquaculture.
_________________________________________________________________________________________________

A recreational fishing permit will be introduced for albacore as from this year. Take note of the information below:

- Registration: EUR 20 till 15th May 2022.
- Maximum of 3 fish allowed per day per boat.
- No overall quota.
- No tagging needed.
- No need to inform Fisheries on departure/arrival.

To apply for permit, download the mobile application of Malta Fisheries & Aquaculture.

Ruzett

Jekk diga hallastu biex tapplikaw ghall-permess tat-tonn, il-permess ghall-alungi se johrogilkom b'mod awtomatiku mill-Fisheries minghajr ma tergghu thallsu.

______________________________________________________________________________________

If you already paid to apply for the tuna permit, the albacore permit will be automatically issued to you without the need to pay again.

Ruzett

Infakkarkom li r-registrazzjoni ghall-permess tal-alungi jaghlaq il Hadd li gej 15 ta' Mejju.

________________________________________________________________________________________

I remind you that the registration for the recreational albacore fishing permit closes this Sunday 15th May.