Main Menu

wrecks around malta

Started by malliadan, May 24, 2010, 08:10:22 CET

Previous topic - Next topic

rokku_26

jekk ikollok gps/plotter siehbi li itik  ix xfarijiet kollha isibhom  u aw minnhom li tkun tista tqabdu mal computer ukoll

Quote from: malliadan on May 24, 2010, 08:10:22 CET
Naf li mandix xtaqsam mal  fishing........aw xi had jista jtini il coordinates ta xi wrecks li aw mdawrin ma malta ax ma nista nsibom fuq l ebda ktieb, u nsaqsi lil dawk li gieli jwassluna qisek qed titlobom id deheb.

jien alijja iridhom biss biex nkun nista mmur boat dives fuqom ma siehbi, la biex nistad u laqqas biex niehu lin nies

Daniel

malliadan

thanks guys issa noqod trial and error mela u niprova nfittex bil fishfinder ukoll.....bilhaq ax semejtu li l hut jaraf meta tkun bl spear jew le....naqbel eh !!!! ax ninuta hafna jiena innizel camera kemm scubadiving u anka spearfishing (APNEA) u wara noqod ninnota l atitudni tal hut kemm tkun differenti

thanks xorta guys

Daniel

shanook

eh bilhaqq malladian jekk issib xi xifer sabih ejdilna :)PPPP
jien bhalek imdorri in naha ta isfel ghallura irrid nerga nibda mill bidu u infettex naqra psotijiet.........ma hemx x'taghmel.

malliadan

ma nistax sorry ax inkella jinqered jekk najdilkom, li nsib ha nzommu alija u ngawdi minnu jiena bissssssssss!!!!!!! ;D ;D ;D ;D

daniel

baghira

Sewwa qed tghid mellieha.

Hafna drabi ma tara xejn izda tigi dik id darba fejn tidbellah bis sbuhija.
Darba blajt 30 min decompression go 25 meter biss lanqas temmen.

X ma tiblax, meta tara purcissjoni ta Dnieci ma wicci jirghu fin nofs, minbarra xi cerna enormi, festa ta sawrell, gurbell, u xi dott.......................

Dniefel qatt ma rajt imma...
Ear Pain aaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh

malliadan

dnieci darba rajt ukoll hdejn il faroud u enormi kienu eh qatt ma rajt daqsekk kbar.........u hemm stess accol ukoll blajt id deco habba daw ax damu hdeja, andi il video taghhom, tejdx kemm bdejt infaqqa grizmejja u nirifletti is sikkiena biex jibqaw (ma nafx hux alekk) imma damu jduru maghna

Daniel

shanook

mela itfaw hawn il video halli niehdu naqra pjacir ahna ukoll, daniel.

malliadan

ajduli daqxej kif  ???

xej xej naqta il kurzita ax miniex cert jekk hux accol jew sawrel

malliadan

ha nitfahhom fuq youtube u ntikom il link tajjeb

malliadan

http://www.youtube.com/watch?v=orLdm8wFYDg

sorry for the cameraman imma kinet l ewwel dive tieghi bil camera xi 4yrs ilu nahseb

Daniel

shanook


busumark

acciol dawk ax ghandhom s sinjal fuq ghajnejhom

baghira

nice, I saw as such on the Rosi.
Ear Pain aaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh