Malta Fishing Forum
International Game Fish Association
News:
 
*
Latest Gallery Pictures


WEATHER FORECASTS
Luqa Station Malta North Virtual Buoy West Coast Dingli Cliffs Cirkewwa Mellieha
Pages: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 20
  Print  
Author Topic: 2014 Bluefin Tuna Licence / Applikazzjonijiet għas-sajd rikreazzjonali tat-tonn  (Read 136078 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
Icom
Active User
***
Offline Offline

Posts: 109


« Reply #105 on: May 10, 2014, 16:29:29 CET »

Ara din l-ahwa....l-awtoritajiet taljani ma tantx jicajtaw lanqas fuq il-qbid tat-tonn barra mill istagun!

http://www.italianfishingtv.it/24-000-euro-di-multa-per-un-tonno/

Tejduli xejn, min jabuza ikun tallab ghalija.  Tejdx mhux ha nisogra multa jew/u konfiska tal-opra tal-bahar ghal bicca tonna!  Veru itiek il-pjacier taqbada imma ejja inkunu sinciri, min hu kapaci jiekol tonna ta' 30Kgs+ wahdu jew mal-familja?  Dan l-ahhar kien hemm min ha ghalieh ghax ghedt li jekk naqbad wahda nimxi mar-regolamenti u ninforma tal-fisheries dwarha.  Ir-risposta tafu xkienet?  "Mela mhux hekk, biex il-kwota tintlahaq mil-ewwel!!!!"  Ara veru min jiraguna hekk ikun bahnan.  Mela habba erbgha min nis din il-kwalita' jehel kullhadd!  Jekk jalghaq ikun ghalaq, f**k it, nergaw nipruvaw stagun iehor!

Nispera li hawn hafna minkhom jaqblu mieghi fuq din!
Logged

Im a newbie so be patient and teach me the way!
shanook
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2993« Reply #106 on: May 10, 2014, 20:49:06 CET »

Skond ma liema bicca. Naqbel li ghandek timxi dejjem mal ligijiet. Naqbel li barra minn hekk trid ukoll tirrispeta in natura. Imma tonna ta 30 kg ma tantx iddum ghax Nieklu hut aktar min qtates. Dik f BBQ inharbtuha.
Logged
Granitu
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1510


« Reply #107 on: May 10, 2014, 22:37:38 CET »

Ara din l-ahwa....l-awtoritajiet taljani ma tantx jicajtaw lanqas fuq il-qbid tat-tonn barra mill istagun!

http://www.italianfishingtv.it/24-000-euro-di-multa-per-un-tonno/

Tejduli xejn, min jabuza ikun tallab ghalija.  Tejdx mhux ha nisogra multa jew/u konfiska tal-opra tal-bahar ghal bicca tonna!  Veru itiek il-pjacier taqbada imma ejja inkunu sinciri, min hu kapaci jiekol tonna ta' 30Kgs+ wahdu jew mal-familja?  Dan l-ahhar kien hemm min ha ghalieh ghax ghedt li jekk naqbad wahda nimxi mar-regolamenti u ninforma tal-fisheries dwarha.  Ir-risposta tafu xkienet?  "Mela mhux hekk, biex il-kwota tintlahaq mil-ewwel!!!!"  Ara veru min jiraguna hekk ikun bahnan.  Mela habba erbgha min nis din il-kwalita' jehel kullhadd!  Jekk jalghaq ikun ghalaq, f**k it, nergaw nipruvaw stagun iehor!

Nispera li hawn hafna minkhom jaqblu mieghi fuq din!

Minn tonn ta 30kg, ghandek 6-7 kgs intern u rasu icom.

Naqbel ma shanook - tharbtu

biss nahseb tonnu ta 30kg ikun borderline tat tonn li nistaw nzommu
Logged

Good season so far.....
ganni
Active User
***
Offline Offline

Posts: 682« Reply #108 on: May 10, 2014, 23:38:45 CET »

tnehhilha rasha, l-intern, ix-xewk u il-gilda qas 20kg ma jibqalek.  naghti 4 kilos lin-nanniet, lil min ikun hemm mieghi, xi haga liz-zijiet... u trid tara jekk jifdalx ghalija...

jekk tahseb li mhux kapaci tikolha flimkien mal-familja allura ikun jaqbel li ma tmurx ghax hela u jekk tmur u taqbad wahda Wink
Logged

SHIMANO---Tomorrow's tackle today
The_Gaffer
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2165


Jeaneau 585 Merry Fisher 'Marlin' with Honda V-Tec


« Reply #109 on: May 11, 2014, 06:34:40 CET »

Thank you min hassarli l-post......................b'hekk nirbhu l-argument dejjem.............PROSIT!
Jien hassartulek il-post.  Ma nistax inhalli post fejn int qed tallega li l-awtoritajiet korrotti.  Dik hija malafama u ir-responsabilita tahha jerfuha l-aministrazjoni ta dan il-forum.
Logged

Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
 ___ /_____\_______
|_______________/
The_Gaffer
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2165


Jeaneau 585 Merry Fisher 'Marlin' with Honda V-Tec


« Reply #110 on: May 11, 2014, 06:41:40 CET »

It-tonnu li qbadt fil-program Fish On kien fih 63kgs.  Wara li nehhejt ir-ras u l-intern kien baqa xi 53kgs.  Wara li qassamt naqra lil ommi, hija, tfal, kunjata u xi hbieb, apparti minn kien mieghi dak inhar, kien baqa forsi 10kgs ghalija!

Icom, bil-fors irrid naqbel mieghek.  Irridu nosservaw il-ligijiet tal-pajjiz.
Logged

Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
 ___ /_____\_______
|_______________/
Pauline Tuna
Active User
***
Offline Offline

Posts: 65


« Reply #111 on: May 12, 2014, 08:23:28 CET »

Gaffer - Naqbel mighek perfettament....Pero nibqa nsostni il punt li nibqghu b'ghajnejna miftuhin ghal dak kollu li jista jaqsmilna it triq...kif dejjem ghedt u nibqa nghid.....Nsomma lets start 2014 season with pride...
Logged
lazyfisherman
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 220


« Reply #112 on: May 12, 2014, 20:45:01 CET »

http://www.italianfishingtv.it/24-000-euro-di-multa-per-un-tonno/

800 ewro il kilo giehom dak it-tonn!
Logged
savioursajdbis
salvu
Active User
***
Offline Offline

Posts: 127


fishing is my drug


« Reply #113 on: May 13, 2014, 18:04:49 CET »

haqom ekk ax il ligi al kulhad eda .
Logged

Regards Saviour
baghira
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 1811« Reply #114 on: May 14, 2014, 05:39:43 CET »

haqom ekk ax il ligi al kulhad eda .

Haqqhom?Huh Kliem is sajjied dilettant ehh.....
Issa jien mhux wiehed li mmur nistad ghalih ehh it-tonn....
Imma gej b haqqhom 24,000 multa jew.....

Viva il kuxjenza...
U ejja,,,qas haqq min jismaghna.....
Ghaliex int jekk tehel 1000 euro habba tonnu terga tmur ghalih? hemm ghalfejn tehel 24,000?Huh
Meta taf bil qerq li hawn imbghad!
Logged

Ear Pain aaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh
bigboy
Guest
« Reply #115 on: May 14, 2014, 06:22:21 CET »

Kulhadd subajh drittt :s pfftttttttttt
Logged
Granitu
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1510


« Reply #116 on: May 14, 2014, 07:47:52 CET »


Esagerata, to say the least. Jista jkun hawn t tghaffig big, imma nghid l verita, mux worth it - Darba jaqbduk u tibilghu ta' kollha.
Logged

Good season so far.....
ganni
Active User
***
Offline Offline

Posts: 682« Reply #117 on: May 14, 2014, 09:15:31 CET »

ifimni jekk thares lejn il user name tieghu biss biss tiehu idea ahjar... lazyfisherman... nimmagina li minn fuq is siggu tal computer ma tantx ghandu cans jaqbad qas tunnaggu.

Biex tkunu taf lazyfisherman... dik il multa qeghda hemm ukoll ghal min jaqbad tunnaggu, ghidli naqra tifel ikun ma missieru u jitfa rixa, dawn hadd minnhom qatt ma mar jistad u jaqbad tunnaggu... sewwa twahhalhom 24,000? dak abbuz.  umbad nies jinqabdu b'affarijit hafna hafna ghar jehlu ferm anqas jew xejn
Logged

SHIMANO---Tomorrow's tackle today
bigboy
Guest
« Reply #118 on: May 14, 2014, 09:48:24 CET »

U le esagerati hux.... Huta kull ma qabdu ta mhux marru serqu, qatlu jew bieghu id droga :/
Logged
lazyfisherman
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 220


« Reply #119 on: May 14, 2014, 14:12:39 CET »

Jahasra Gann jien kull ma ghedt li dak it-tonn  gie  jiswa 800 ewro ghal kull kilo! Issa mhux ovvja li ammont esagerat! Dak li ridt nenfasizza! Dazgur li mhux sewwa twahhal multi simili ghal tunnagga, specjalment meta ghal beginner difficli li jaghrfu minn tumbrell. Wara kollox id-dilettanti minn dejjem kienu jistadu ghat tunnagg  - il problemi bdew meta beda s-sajd industrijali fil-Mediterran biex iforni s-suq tal Japan.

By the way kemm ghandi jew ma ghandix cans nistad jew kemm noqghod wara l-kompjuter mhux bicca tieghek! Is-sliem.

Logged
Pages: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 20
  Print  
 
Jump to:  

Recent Posts
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines | TinyPortal v0.9.8 © Bloc

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM