Malta Fishing Forum
International Game Fish Association
News:
 
*
Latest Gallery Pictures


WEATHER FORECASTS
Luqa Station Malta North Virtual Buoy West Coast Dingli Cliffs Cirkewwa Mellieha
Pages: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 20
  Print  
Author Topic: 2014 Bluefin Tuna Licence / Applikazzjonijiet għas-sajd rikreazzjonali tat-tonn  (Read 141709 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
shanook
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2993« Reply #75 on: May 05, 2014, 19:36:37 CET »

you place the tuna raw or cooked Baggs
Logged
baghira
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 1811« Reply #76 on: May 06, 2014, 07:40:33 CET »

I tried both options..
Both worked fine...
Logged

Ear Pain aaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh
baghira
VIP Member
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 1811« Reply #77 on: May 06, 2014, 07:41:03 CET »

for me rosemary tasted best...
Logged

Ear Pain aaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh
Granitu
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1510


« Reply #78 on: May 06, 2014, 13:36:54 CET »

have a look at these

U ghala xi haga hekk tixtruwa jekk ma jimpurtax nsaqsi? not that difficult to DIY.

Personalment jin habel nsibu iktar komdu milli lasta, imma opinjoni dejjem.
Logged

Good season so far.....
shanook
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2993« Reply #79 on: May 06, 2014, 14:06:27 CET »

Iva granitu, Jien habel nuzgha, imma jekk wiehed jistaqsi, trid tirrispondi ghal dak li jrid. Din easy aktar biex idahhala fid Deneb tal huta, milli habel.
Logged
Icom
Active User
***
Offline Offline

Posts: 109


« Reply #80 on: May 06, 2014, 16:59:54 CET »

Guys thanks ta l-info...kif jithadem il-habel interesat ukoll.  Wara kollox naf li hafna hekk jaghmlu.  Meta taghmel l-ingassa, din idahluwa f-idejkhom u imbad taqbad id-denb u tnizel il-loop?  Dik li ma nistax nifhem jien!
Logged

Im a newbie so be patient and teach me the way!
The_Gaffer
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2165


Jeaneau 585 Merry Fisher 'Marlin' with Honda V-Tec


« Reply #81 on: May 06, 2014, 17:20:10 CET »

Guys thanks ta l-info...kif jithadem il-habel interesat ukoll.  Wara kollox naf li hafna hekk jaghmlu.  Meta taghmel l-ingassa, din idahluwa f-idejkhom u imbad taqbad id-denb u tnizel il-loop?  Dik li ma nistax nifhem jien!

Anzi, tiprovax hekk ta, ghax twegga tista.  Ipprova libbes l-ingassa f'denb it-tonn.  Jekk tuza l-ganc biex jghinek tgholli id-denb il-fuq mill-ilma, ahjar.  Bhal ma jghidu ta Wicked Tuna, It-tonn mhux tieghek qabel ma jkollu habel ma denbu!
Tails Up habib!
Logged

Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
 ___ /_____\_______
|_______________/
Icom
Active User
***
Offline Offline

Posts: 109


« Reply #82 on: May 06, 2014, 19:18:50 CET »

Issa qed nifhem.  Mela mnalla ftaht halqi...kemm u tajjeb isaqsi!

Cheers Joe!
Logged

Im a newbie so be patient and teach me the way!
shanook
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2993« Reply #83 on: May 07, 2014, 04:32:01 CET »

for me rosemary tasted best...

Ara taqbadx il Mara Silv tirrangak......
Logged
Pauline Tuna
Active User
***
Offline Offline

Posts: 65


« Reply #84 on: May 08, 2014, 12:43:24 CET »

http://www.timesofmalta.com/articles/view/20140501/thezone-news-from-campus/fish4tomorrow.517155

XIL KAZZOLA QED JAHSBU LI SER JGHAMLU DAWN......BIL MOD IL MOD SER IKKISRUNA KIF GARA LIL SHABNA IL KACCATURI - WAIT AND SEE...
Logged
Clayton
Active User
***
Offline Offline

Posts: 10


« Reply #85 on: May 08, 2014, 15:21:45 CET »

caldaland kollox bil-mod u bi ftit kliem fin jibda u wara ftit snin tispica b' malta kontrik u referendum ma wiccek u l-hobby tieghek ma tkunx tista tipratikah iktar.
Xi sena u nofs ilhu kien hemm artiklu fuq gazzetta li ha jadu xi ligijiet fuq l electric reels imma mal qalba tal gvern intesa kollox.
Logged
The_Gaffer
Senior Moderator Team
Active User
*****
Offline Offline

Posts: 2165


Jeaneau 585 Merry Fisher 'Marlin' with Honda V-Tec


« Reply #86 on: May 08, 2014, 21:08:58 CET »

Max, u l-qbija tal-membri hawn.  Huwa veru li hemm regolamenti fil-pipeline ghas-sajjieda dilettanti.  Pero huwa verissimu li tibdil ftit li xejn hemm.  Hemm iktar klarifika fuq regolamenti, defenizzjoni iktar cara ta regolamenti li kienu ga jezistu, imma mhux infurzati.  imma nista nassigurakhom li m'hemm xejn ta barra minn hawn.  Ir-regolamenti l-godda jkopru is-sajd minn fuq opri tal-bahar.  Ma hemm xejn rigward sajd bil qasba minn fuq l-art.
Logged

Beneteau Antares 9.80 - Powered by twin Volvo Penta D4 225HP
     _\____
       /___ \
 ___ /_____\_______
|_______________/
Granitu
Active User
***
Offline Offline

Posts: 1510


« Reply #87 on: May 09, 2014, 07:16:09 CET »

Max, u l-qbija tal-membri hawn.  Huwa veru li hemm regolamenti fil-pipeline ghas-sajjieda dilettanti.  Pero huwa verissimu li tibdil ftit li xejn hemm.  Hemm iktar klarifika fuq regolamenti, defenizzjoni iktar cara ta regolamenti li kienu ga jezistu, imma mhux infurzati.  imma nista nassigurakhom li m'hemm xejn ta barra minn hawn.  Ir-regolamenti l-godda jkopru is-sajd minn fuq opri tal-bahar.  Ma hemm xejn rigward sajd bil qasba minn fuq l-art.


Gaffer, jin nemmen li trid ssir xi haga drastika. Il bahar ta darek tiftakru int. Kollox jeqred, sajd bla razan dak igib. Pero n natura jekk ttija cans tirpilja maz zmien terga. U hekk irid isir hbieb. Kulhadd irid jigbed habel wiehed mux kulhadd iwahhal f xulxin.

S sajjied Tal parit irid jiekol, imma irid jifhem f mohhu li s sajd bla razan u bla sens (bhal parit f 6 metri ilma) hsara jaghmel. L huta ma' l art ibejjet.

Certu sajjieda dilettanti iridu jifmu li dilettanti, u jekk llum qabad 4 hutiet, billi r regoli galuh jitlaq wahda ma jigri xejn.

Araw regoli tas sajd l amerika. Stretti u spiss ikunu jistaw izommu huta wahda ta certu daqs. Pero l bahar huwa rikk u huta wahda tigborom. Kwazi dejjem imorru d dar b huta.

Huta wahda thalli hafna bajd fil bahar. L bahar jirpilja iktar malajr milli nahsbu ghax meta ma jsibx kacca sfrenata, s success rate ta hut li jikber toghla.

Llum l bahar mbarazz hdejk ta darek... Pero ghadna fic cans li xi haga ssir.

Logged

Good season so far.....
Pauline Tuna
Active User
***
Offline Offline

Posts: 65


« Reply #88 on: May 09, 2014, 07:32:22 CET »

Granitu.....il huta zghira qatt ma kielet il huta l-kbira.....l-ekosistema titmexxa min natura ta madwarna, li tibda miz zghir i tispicca mil kbir u vici versa. 
Li qed nghid huwa li vera il parit jghamel il hsara, pero xinhu l-ovju li qed naraw madwarna, li sa 8 snin ilu (fejn kien hawn sajd bla razan ghat Tonn fil Mediterran) ma konniex naqbdu Tonn bir rixa, u min 3 snin ilu lil hawn, kwazi dejjem immisek xi wiehed fuq ir rix, fi zmienu.

Dan huwa rizultat ta kontrol fuq is sajjieda il kbar li jistadu bis sahha ta lindustrija ghal uzu ta industrija.

Fi kliem iehor mhux ahna id diletanti li nghamlu il hsara (ovja li xi tip ta hsara issir dejjem), voldieri nkunu kawti xi nghidu ghax il piz jigi fuqna id diletanti. Huma l-industrijalisti fdan in negozzju bil mod ta Sajd taghom li ghamlu hsara fil bahar, bi kwoti miftuhin fi zmien li ghaddew.

Granitu - uzgur li niftakar fil bahar ta dari - inqas dajjes, ghanqas irkabti, ghanqas vapuri...pero diletanti dejjem kienu, sajjieda lokali dejjem kienu.....

NOQODU ATTENTI XI NWADBU FUQ SAQAJNA - MA NHALTUX IL KBIR MAZ ZGHIR - TInsewx il ligi dejjem fuq iz zghir tigi...u il kbir jibqa sostnut bil miljuni dehlin gol but, jghamel triq min fuqna iz zghar u id diletanti.

Jien ga ghedta ftit xhur ilu u ma naqbilx mal fatt ma dak kollu li qed jghidu Fish 4 Tomorrow...dan ghaliex BIS SUNNARA MA TGHAMILX HSARA, IZDA L-INDUSTRIJA LI TGHAMEL.....
Logged
Pauline Tuna
Active User
***
Offline Offline

Posts: 65


« Reply #89 on: May 09, 2014, 07:34:35 CET »

'''''Huta wahda thalli hafna bajd fil bahar. L bahar jirpilja iktar malajr milli nahsbu ghax meta ma jsibx kacca sfrenata, s success rate ta hut li jikber toghla.

Llum l bahar mbarazz hdejk ta darek... Pero ghadna fic cans li xi haga ssir''''''

Fuq dil il quote ta ghawn fuq.....xjista ikolna ligijiet aktar milli ghanna bhal issa - ez - il bahar mimli Tonn u ahna diletanti marbutin bi grammi ta quota fuq kull ras (nirringrazzjaw li ghanna dan)......xjista issir aktar milli ghanna......
Logged
Pages: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 20
  Print  
 
Jump to:  

Recent Posts
[July 14, 2020, 15:45:35 CET]
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines | TinyPortal v0.9.8 © Bloc

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM