Blue Fin Tuna (juvenile) and Frigate Mackarel (Tunnagg u Tumbrell)

Started by argonautilus60, March 25, 2014, 18:32:36 CET

Previous topic - Next topic

Tunnagg u tumbrell

1
0 (0%)
1
0 (0%)
1
0 (0%)
1
0 (0%)
1
0 (0%)

Total Members Voted: 0

argonautilus60

Ghandi bzonn li xi hadd jghaddili zewg ritratti tajbin ta' tunnagg u tumbrell halli nkun naf id-differenzi bejniethom biex ma naqbadx xi wahda b'ohra. Normalment jien inkun qed inrejjex bejn il-Gzejjer ta' San Pawl u Ghawdex u fl-opinjoni tieghi f'dawk l-akkwati ma jaghmilx tunnagg, imma rrid nitghallem. Napprezza jekk xi hadd jispjegali d-differenzi fil-ghamla u marki taghhom biex ngharafhom. Fil-kaz l-email tieghi huwa argonautilus60@gmail.com. Grazzi.

Saupe

I only fish on days that end in "Y" ...

Marenostrum

T'isfel jidher car li tunnagg. Ghalkemm anke min hu profs kultant jizbalja bhal fil-kaz tal-programm ta Misterfisherman li kien jitratta t-tumbrell. Pero hin minnhom tella tunnagg u qisu qabad tumbrell ghax tefaw fil-barmil!

malvizzu

Mela jekk t'isfel it-tunnagg u tan-nofs tumbrell, ta' fuq x'inhu?
Fastfisher 14 Open powered by Evinrude E-TEC 50HP & Johnson 8HP

caldaland


ganni

@ Marenostrum... ma immerikx ghax il programm li qed tghid ma rajtux... pero fi zmien it tumbrell mhux ha taqbad tunnaggi ta fil post fejn jinqabad it tumbrell... u jekk ha taqbad xi tunnagg fi zmien it tumbrell ha jkun ta xi 5kg
SHIMANO---Tomorrow's tackle today