speargun problem

Started by richard_turu, September 08, 2015, 16:42:11 CET

Previous topic - Next topic

richard_turu

andi harpoon cressi comanche 75cm  u ijed armat bil harira al mal virga bil crimps u il harira dejjem tinqatali min gewa inmur 6 ewmiet bih u dejjem jitikol xnista namilu ??

Kevin G

jew harira hazina jew qed tinkrimpja hazin jew krimps hzina jikorodjaw malajr, tijej ilu fuq sena armat u bla trouble..
The Sea Sweeper :D

richard_turu

le le ijed jitikel mi ngol holqa tas shaft  :S

Kevin G

x harira qed tuza imma ghax qatt ma smajt bdin il-haga
The Sea Sweeper :D

EmicMalta

Dik virga hazina ghandek. U xejn iktar. Mhux billi virga tixtrija amont ta flus, jfisser li tajba u irfinuta. Meta tixtri virga jew Sigal jew xejn. Dik and k l irbaba u xifer jaqta fit toqba alek qed toqod taqtalek. Dik em procedura kif tnehhija, u difficli nispjegahha awn. Pero meta tixtri, b listess flus, mur al ahjar mil ewwel

richard_turu


baghira

Ear Pain aaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh