Main Menu

Weekend gozo mooring

Started by Granitu, July 27, 2016, 14:07:24 CET

Previous topic - Next topic

Granitu

Xi hadd ghandu xi mazra ghawdex jikrijieli ghal weekend? Jew forsi tafu b xi hadd

Ga rajt ta l mgarr marina imma €24 a day nikri dghajsa mal ewwel....
Good season so far.....