Klamari 2016/2017

Started by Ruzett, October 07, 2016, 12:46:26 CET

Previous topic - Next topic

Kevin G

il-hadd mort qas hadd ma ha messa sas 7pm
The Sea Sweeper :D

slejni

Jien hrigt it tnejn u lanqas messa.... ifhem kien hemm daqxejn kurrent u imbatt....

Ruzett

Mill-art sejrin ahjar nahseb jien...

Kevin G

skond fejn ax mort sija wihed qbadt mil-art...
The Sea Sweeper :D

Jaws

#19
Hbieb, mill art, jekk il bahar ikun hemm ic caqliq u l imbatt jaqaw mhux tajjeb? Ghax ghamilt saghtej ma messnix wiehed

msell


gieli taghmel hames sighat u minn fuq dghajsa qed nejdlek u taqbad 1 biss ghax ikun hemm hafna current ahsipara minn fuq l art, my friend.

drew13

Ci hadd ghamel sajda tajba mill art ?

drew13


Ruzett

Din is-sena ninsab imhabbat hafna minhabba l-ezamijiet u mhux qed ikolli cans immur ghall-klamari. Imma rajt ritratti ta' qabdiet sbieh mill-art. Issa t-temperatura keshet sew.

Kevin G

The Sea Sweeper :D

Ruzett

Ghal darb ohra Kev, jien ma jtinix immur f'dan il-bard lanqas kieku ghandi cans. Din is-sena kiesha aktar minn ohrajn u ma rridx nirriskja niehu xi rih ghal zewg klamari.

Ruzett

Hemm xi cans li niehu xi messsa mill-art bhalissa jew?

gozitano

jekk trid xi messa oqod fis sodda :)