Main Menu

Frajjel

Started by buddyboy, January 01, 2018, 20:38:08 CET

Previous topic - Next topic

buddyboy

Hawn xi hadd jista jghidli jekk il-frajjel hux tajjeb ghal-ikel.
Is-sena t-tajba lill-kullhadd.

caldaland

Le siehbi,ghax dak gilda biss u meta ssajru ma ssib xejn minnu,l-anqas haqq in-nar.

buddyboy

Grazzi hafna ta' l-informazzjoni

caldaland

Xejn habib w is-sena t-tajba.