URGENT - Applications for Recreational Fishing of Bluefin Tuna 2018

Started by robby017, March 22, 2018, 13:17:58 CET

Previous topic - Next topic

robby017

Source : Federazzjoni ta l-Ghaqdiet tas-Sajjieda Dilettanti Malta

Applikazzjonijiet ghall-licenzja ghall-sajd tat-tonn minn sajjieda rikreazzjonali

Applikazjonijiet minn sajjieda rikreazzjonali li jixtiequ japplikaw ghall-licenzja ghal sajd tat-tonn ser jibdew jintlaqghu mid-dipartiment tas-sajd fl-Ghammieri minn nhar it-Tnejn 26 ta Marzu 2018.

L-applikazzjonijiet jistghu jingabru mill-istess dipartiment tas-sajd fl-Ghammieri. Flimkien ma l-applikazzjoni importanti li min japplika jipprezenta kopja ta l-ID Card (zewg nahat), cheque ta €20 u kopja tac-certifikat tad-dghajsa.. L-applikant jista jiehu dawn id-dokumenti mieghu u jimla il-formola ta l-applikazzjoni dak il-hin stess li jigborha.

Ghal aktar informazzjoni wiehed jista jcempel lid-dipartiment tas-sajd.

*******************************************************

Applications for a licence for tuna fishing by recreational fishermen.

Applications for a licence for tuna fishing by recreational fishermen will start to be accepted by the fisheries department in Ghammieri as from Monday 26th March 2018.

Together with the application, the applicant must provide a copy of his ID card (both sides), a cheque for €20 and a copy of the boat licence. The applicant can take these documents with him when collecting the application form from the fisheries department. The application form can be filled up when collecting it.

For further information one can contact the fisheries department.
Scorpion 14.5 feet, Suzuki 60hp & Suzuki 6hp Aux.


Authorised & Licenced Fish Population Controller

Born to Fish, Forced to Work

robby017

Scorpion 14.5 feet, Suzuki 60hp & Suzuki 6hp Aux.


Authorised & Licenced Fish Population Controller

Born to Fish, Forced to Work

Moonwalker

Petecraft 20 - twin Mariner 150HP EFI

stifniw

Ranieri 19ft - yamaha 115 - 4 stroke

Kevin G

The Sea Sweeper :D

jeremy

Fish to live and live to fish

robby017

Scorpion 14.5 feet, Suzuki 60hp & Suzuki 6hp Aux.


Authorised & Licenced Fish Population Controller

Born to Fish, Forced to Work

Kevin G

The Sea Sweeper :D