Tips on sawrell

Started by Freeman, June 09, 2008, 09:20:10 CET

Previous topic - Next topic

busumark

at ras hanzir you have to go in november/december for sawrell.

SPITEC

In November/December for common sawrell and even for plamti,serra and cudas is good at ras hanzir but just for the fun of fishing not very good for health to eat altough some people do eat them.I fish with running floats and even with pater noster there when there are sawrell and I have good results sometimes you might find bonn aswell.I fish with live bait when I go there.I catch some small lacci or kurunella and I have a good amount of bites.To find it more challinging I use very thin lines like 0.12/0.14 sometimes the line brakes but when you manadge to land a nice fish with those lines you feel really pleased. ;D
FISHING IS THE BEST HOBBY AND IT'S GREAT FOR RELAXING

bigboy

Where is ras hanzir exactly guys :s ?

Granitu

marsa bigboy fejn tas cement( hemm tal marsovin ukoll)
Good season so far.....

SPITEC

Tigi taht kordin my friend
FISHING IS THE BEST HOBBY AND IT'S GREAT FOR RELAXING

Granitu

ezatt spitec, min imur tibzawx mill klieb jigi s security jwaqqafhom mux ha jigmukhom. hemm 4 jigru l barra. l ahjar hemm tibqu dehlin l gewwa u tistadu fejn l krejnijiet.
Good season so far.....

bigboy

E ok guys nahseb naf fej qijed. Nixtieq inmur niehu cans al lizzijiet hemmek imma nerga nitlaom ax naf li gieli wehlu xi erba sbieh min hemm.

Granitu

kbar jaghmel hemm bigboy imma tas sliema ukoll isemmuh hafna ghal lizzijiet kbar. tinzertahom trid
Good season so far.....

bigboy

min tas sliema giel inzertajt kbar imma mhux ta kuljum hux. Jaf tmur u taqbad 4 sbieh u jaf tmur u taqbad 4 zghar.

spiru

meta tghidu kbar kemm huma kbar? jien l akbar litz li qbadt min selmun ix xahar li ghadda 2.5kg  bid daghjsa, il qbija dejjem circa kilo jew kilo u nofs
fastfisher 17....yamaha 100detl

bigboy

heqq meta tejd kbar qed tejd dawk li jaqbzu 4 kili hux

spiru

qatt ma qbadt dak il kobor imma gieli wahhalt kahlija u jigi jiblahha xi lizz kbir.u habib tieghi kemm il darba kien qed jigbor konz bil lejl u jigi jahtaflu s sargi.pero nahseb il kbar l ahjar li tistadilhom bil haj bil guardiano ghax hemm iktar cans immissuk milli bil lures.x tahsbu?
fastfisher 17....yamaha 100detl

bigboy

Ifhem spir jien bil lures dejjem wehhiltom il kbar. jew gieli fuq il klamaretti ax jiggennen alijhom. L ahahr sajda lizzijiet kbar li ghamilt kien mil imgieles bid dajsa kont ijed bil klamaretti qbadt 13 kolla akbar min 4 kili ghamilt sa 1 ta filodu kont

spiru

sibt xi gliba mela siehbi.le ta qatt ma smajt min qabad din il kwantita.u bil lejl wara d 9pm baqa jmissek?u l imgieles fejn jigi?klamaretti dawk li nuzaw ghal lampuki dawk iz zghar?
fastfisher 17....yamaha 100detl

bigboy

klamaretti huma klamari zghar friski mi ndawk li jaqbdu btat tkarkir. L imgieles hija sikka kif taqbes ix xajra ta haz zabbar. Ijwa baqa jmiss wara 9 ma bediex jatini cans nitfalu u jmiss millewwel. L iskandall jiggennen beda kelli nitfilu l fish alarm ax dejjaqni jdoqq.